Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek 2018-03-18T12:56:48+00:00

Werkgroep wetenschappelijk onderzoek

De werkgroep wetenschappelijk onderzoek heeft als taak het vergroten en waarborgen van de wetenschappelijke kwaliteit van de NVPO. Andere doelstellingen zijn het bevorderen van informatieuitwisseling en samenwerking door het verbinden van onderzoekers binnen de Psychosociale Oncologie binnen Nederland, en door een brug te slaan tussen onderzoek, praktijk en beleid.

De werkgroep

De werkgroep tracht deze doelstelling te bereiken door (onder andere): het uitwisselen van informatie betreffende nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn binnen het aandachtsgebied van de werkgroep; het adviseren van en rapporteren aan het NVPO-bestuur; het coordineren en uitvoeren van taken ten behoeve van het ECRN (zoals het organiseren van de jaarlijks terugkerende ECRN-activiteiten ‘Praktijkdag’ en ‘Research Day’) en het werven van NVPO-leden door middel van lidmaatschap binnen het ECRN; het samenstellen van de jaarindex Psychosociaal Oncologisch Onderzoek; het reviewen van abstracts voor het wetenschappelijk middagsymposium en de posterpresentaties van het NVPO-congres; het waarborgen van het wetenschappelijke aandeel in het tijdschrift ‘Psychosociale Oncologie’ (door bijvoorbeeld nieuwe rubrieken als ‘Wetenschappelijke Artikelen’ voor te stellen); en overleg met de voorzitter en secretaris van de KWF-werkgemeenschap Psychosociale Oncologie waarbij mogelijkheden tot samenwerking worden besproken. De werkgroep biedt daarnaast hulp aan andere werkgroepen indien er specifieke vragen zijn met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek en zoekt indien van toepassing zelf samenwerking met andere werkgroepen.

De leden van de werkgroep zijn:

 • Meeke Hoedjes (voorzitter)
 • AnneClaire Zaman (secretaris)
 • Saskia Duijts
 • Annemarie Braamse
 • Lisanne Hummel
 • Jacqueline ter Stege
 • Lea Jabbarian
 • Karen Holtmaat
 • Nelly van Uden
 • Danielle Starrenveld
 • Vera Atema

Heeft u interesse om lid te worden van deze werkgroep? Neem dan contact met ons op via nvposecr@nvpo.nl of 020-3415812.

De werkgroep komt 4-6 x per jaar bij elkaar.

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven.

Inschrijven