Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek

De werkgroep wetenschappelijk onderzoek heeft als taak om de wetenschappelijke kwaliteit van de NVPO te vergroten en te waarborgen. Andere doelstellingen zijn het bevorderen van informatie-uitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers binnen de psychosociale oncologie en het verbinden van onderzoek met praktijk en beleid.

De werkgroep

Activiteiten

De werkgroep tracht de wetenschappelijke kwaliteit van de NVPO te vergroten en te waarborgen door (onder andere):

 • Informatie uit te wisselen over nieuwe ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied van de werkgroep;
 • Advies uit te brengen en te rapporteren aan het NVPO-bestuur;
 • Het coördineren en uitvoeren van taken ten behoeve van het Early Career – en het Mid Career Research Network, en het werven van nieuwe NVPO-leden;
 • (Door)ontwikkeling en redactie Kennishub;
 • Abstracts en posterpresentaties voor het NVPO-congres te beoordelen;
 • Het wetenschappelijke aandeel in het tijdschrift ‘Psychosociale Oncologie’ te waarborgen;
 • Samenwerkingen te zoeken met andere relevante partijen, bijv. de KWF-werkgemeenschap Psychosociale Oncologie.

NVPO Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek_Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019.docx

Leden

De leden van de werkgroep zijn:

 • Dr. José Custers, Radboudumc (voorzitter)
 • Dr. Melanie Schellekens, HDI (secretaris)
 • Dr. Ellen Engelhardt, NKI-AVL
 • Elaine Albers, MSc, NKI
 • Itske Fraterman, MSc, NKI
 • Silvie Janssen, MSc, NKI
 • Vivian Burgers, MSc, NKI-AVL
 • Laura Zwanenburg, MSc, HDI
 • Milou Reuvers, MSc, NKI
 • Emily Holthuis, MSc, NKI
 • Esther Deuning-Smit, MSc, Radboudumc
 • Lina Lankhorst, MSc, NKI

Bijeenkomsten

De werkgroep komt 6 keer per jaar bij elkaar.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij een overleg of lid te worden van de werkgroep? Neem dan contact met ons op via nvposecr@nvpo.nl of 06-46428884.