Werkgroep Wetenschappelijk onderzoek

De werkgroep wetenschappelijk onderzoek heeft als taak om de wetenschappelijke kwaliteit van de NVPO te vergroten en te waarborgen. Andere doelstellingen zijn het bevorderen van informatie-uitwisseling en samenwerking zowel tussen onderzoekers binnen de Psychosociale Oncologie in Nederland als tussen onderzoek, praktijk en beleid.

De werkgroep

Activiteiten

De werkgroep tracht de wetenschappelijke kwaliteit van de NVPO te vergroten en te waarborgen door (onder andere):

 • Informatie uit te wisselen over nieuwe ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied van de werkgroep;
 • Advies uit te brengen en te rapporteren aan het NVPO-bestuur;
 • Het coördineren en uitvoeren van taken ten behoeve van het ECRN en het werven van nieuwe NVPO-leden middels een ECRN-lidmaatschap;
 • De jaarindex Psychosociaal Oncologisch Onderzoek samen te stellen;
 • Abstracts en posterpresentaties voor het NVPO-congres te beoordelen;
 • Het wetenschappelijke aandeel in het tijdschrift ‘Psychosociale Oncologie’ te waarborgen;
 • Samenwerkingen te zoeken met andere relevante partijen, bijv. de KWF-werkgemeenschap Psychosociale Oncologie.

NVPO Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek_Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019.docx

Leden

De leden van de werkgroep zijn:

 • Meeke Hoedjes (voorzitter)
 • Caroline Kampshoff (secretaris)
 • Saskia Duijts
 • Annemarie Braamse
 • Jacqueline ter Stege
 • Danielle Starreveld
 • Anja van der Hout
 • Yvonne Luigjes
 • Shosha Peersmann
 • José Custers
 • Esther Deuning
 • Fabiolo Müller
 • Ellen Engelhardt
 • Pieter Coenen
 • Amber Zegers

Bijeenkomsten

De werkgroep komt 6 keer per jaar bij elkaar.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij een overleg of lid te worden van de werkgroep? Neem dan contact met ons op via nvposecr@nvpo.nl of 06-46428884.