Persbericht AVL: Lodewijk Hijmans van den Bergh nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Leestijd: 3 min


De Raad van Toezicht (RvT) van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam, waar het Nederlands Kanker Instituut onderdeel van is,  heeft een nieuwe voorzitter. De 55-jarige Mr. Lodewijk Hijmans van den Bergh is met ingang van 21 mei officieel benoemd. Sinds december 2014 was hij al lid van de RvT. Momenteel is hij ook lid van de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Na 12 jaar (drie termijnen) neemt Drs. Tom de Swaan afscheid van het AVL. Hij was sinds mei 2007 lid en vanaf 2011 voorzitter. 

“Wij zijn Tom de Swaan zeer erkentelijk voor alle werkzaamheden die hij als voorzitter in de afgelopen jaren voor ons heeft uitgevoerd”, aldus prof. dr René Medema voorzitter van de Raad van Bestuur van het AVL. “Zijn kennis en expertise zijn van grote waarde geweest voor onze organisatie. Wij wensen hem veel geluk met zijn andere werkzaamheden en kijken uit naar een nauwe en goede samenwerking met de nieuwe voorzitter Lodewijk Hijmans van den Bergh.”

Carrière
Lodewijk Hijmans van den Bergh is in het dagelijkse leven als partner werkzaam bij het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Van 2009 tot 2015 was hij Chief Corporate Governance Counsel en lid van de Management Board en het Executive Committee van Koninklijke Ahold N.V. Naast het voorzitterschap van de RvT van het Antoni van Leeuwenhoek maakt hij o.a. deel uit van de Raad van Commissarissen van BE Semiconductor Industries N.V. (voorzitter) en HAL Holding N.V. (vice-voorzitter).

Raad van Toezicht Antoni van Leeuwenhoek
De Raad van Toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek is deskundig op de terreinen: bestuur, onderzoek, patiëntenzorg, financieel-economische en juridische zaken. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur, het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de hiermee verbonden instellingen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur ook met raad terzijde.

Afscheid
Tom de Swaan werd op 14 mei 2007 lid van de RvT van het Antoni van Leeuwenhoek en was sinds 2011 voorzitter. Momenteel is hij voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Group N.V. en van ABN AMRO Bank N.V. In het verleden was hij onder meer directeur van DNB, lid van de Raad van Bestuur ABN AMRO Bank N.V. en was hij als bestuurder verbonden aan de Zurich Insurance Group, GlaxoSmithKline, DSM, Ahold en Van Lanschot Bankiers. Op non-profitgebied is hij momenteel onder andere voorzitter van het bestuur van het Nationale Opera & Ballet Fonds en lid van de Raad van Toezicht van het Holland Festival. Hij blijft nauw verbonden aan het AVL als voorzitter van het Steunfonds NKI.