Componentenanalyse van cognitieve gedragstherapie voor vermoeidheid na kanker

<-- Home Kennishub

Introductie

20-­40% van de kankerpatiënten heeft lang na be­handeling van kanker last van invaliderende ver­moeidheidsklachten. Op dit moment hebben meer­dere randomised controlled trials (RCT’s) een posi­tief effect gevonden van een behandeling gericht op vermindering van deze vermoeidheidsklachten. Twee RCT’s zijn uitgevoerd door het Nijmeegs Ken­niscentrum Chronische Vermoeidheid van het UMC St Radboud en toonden het effect aan van cognitie­ve gedragstherapie (CGT) speciaal ontwikkeld voor vermoeidheid na kanker. Andere studies toonden een effect op vermoeidheid aan van een lichamelijk trainingsprogramma gericht op conditieverbetering. Opbouw van (lichamelijke) activiteiten is een belangrijk onderdeel in al deze interventies. CGT richt zich echter naast activiteitenopbouw ook op andere elementen, zoals angst voor een recidief en verandering van het slaap­waak pa­troon. Het is onduidelijk in hoeverre deze elementen van de therapie toegevoegde waarde hebben.

Doel studie

CGT voor vermoeidheid na kanker bestaat uit zes behandelmodulen: (i) onvoldoende verwerking van de ziekte kanker en de behandeling ervan, (ii) bovenmatige angst voor een recidief, (iii) disfunctionele opvattingen omtrent de ver­moeidheid (iv) een onregelmatig slaap­waakpatroon, (v) problemen in de relatie met de omgeving en ontregelingen in de sociale steun, en (vi) ontregelingen en opbouw van lichamelijke, mentale en/of sociale activiteiten. In deze componentenanalyse wordt nagegaan wat de bijdrage van module zes is in het verminderen van vermoeid­heid, ten opzichte van de vijf andere behandelmodulen.

Vraagstelling/ hypotheses

Patiënten worden at random ingedeeld in: (i) een groep die eerst de activiteitenmodule krijgt en vervolgens de vijf andere modules of (ii) een groep die eerst de vijf andere modules krijgt en daarna de activiteitenmodule. De hypothese is dat enkel de activiteitenmodule onvoldoende is voor een afname in vermoeidheid en beperkingen. Verwacht wordt dat ook de andere vijf modules een essentiële rol spelen in de effectiviteit van de CGT voor vermoeid­heid na kanker.

(Klinische) relevantie

De componentenanalyse verschaft duidelijkheid over de vraag of een geleidelijke activiteitenopbouw verantwoorde­lijk is voor de afname van vermoeidheid. Dit biedt inzicht in de werkingsmechanismen van CGT voor vermoeidheid na kanker en geeft duidelijkheid over welke elementen essentieel zijn voor de effectiviteit van de therapie. Dit kan een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van deze behandeling.

Translatie/ implementatie

De resultaten van dit onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van cognitieve gedragsthe­rapie voor vermoeidheid na kanker.