De EORTC-QLQ-SWB36 studie. Een internationale veldstudie naar de betrouwbaarheid en geldigheid van een EORTC-module over Spiritueel Welzijn

<-- Home Kennishub

‘Met deze studie willen we een maat vinden waarmee spiritueel welzijn kan worden gemeten bij patiënten met een ongeneeslijke vorm van kanker die geen curatieve behandelingen meer ontvangen.’

Introductie

Algemeen wordt erkend dat spiritualiteit een grote rol speelt in het welzijn van patiënten, maar er is weinig on­derzoek gedaan naar wat die spiritualiteit dan inhoudt. Met deze studie hopen we meer inzicht te krijgen in de verschillende vormen van spiritualiteit die bij patiënten leven en een invloed hebben op het welzijn.

Doel studie

Het doel van de studie is om een maat te vinden waarmee spiritueel welzijn kan worden gemeten en tegelijk om er­achter te komen wat deze maat inhoud.

Vraagstelling/ hypotheses

Wat verstaan patiënten met kanker onder spiritueel welzijn en is dit voor hen een belangrijk begrip?

(Klinische) relevantie

Dit is het eerste grootschalige internationale onderzoek waarbij spiritueel welzijn wordt onderzocht en gemeten. Wanneer uit het onderzoek een duidelijk beeld naar voren komt hoe spiritueel welzijn leeft bij patiënten kan de zorg aan patiënten met kanker worden verbreedt of aangepast.

Translatie/ implementatie

Het evalueren van een vragenlijst om spiritueel welzijn te kunnen meten.