De ontwikkeling van een EORTC kwaliteit van leven vragenlijst voor kankersurvivors

<-- Home Kennishub

Tegelijkertijd met de toename van het aantal kankersurvivors, is er de afgelopen jaren de interesse toegenomen voor de kwaliteit van leven van kankersurvivors. Voor deze studies is het van belang dat er een vragenlijst is die de psychosociale en fysieke gevolgen op langere termijn in kaart brengt.

Introductie

Meer en meer wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven van kankersurvivors. De vragenlijsten die nu gebruikt worden in kankersurvivors zijn suboptimaal voor deze groep: Kwaliteit van leven vragenlijsten voor kankerpatiënten zijn niet zo geschikt voor ziektevrije survivors, omdat ze acute en behandelingsgerelateerde symptomen meten en midden- en lange- termijnproblemen (bijna) niet benoemen. De vragenlijsten die zijn ontwikkeld voor kankersurvivors meten met name de psychologische impact van kanker en besteden relatief weinig aandacht aan de lange termijn fysieke gevolgen van kanker.

Doel studie

Het primaire doel van dit EORTC Quality of Life Group (QLG) project is de assessment van kankersurvivors in de EORTC QLG vragenlijstbatterij op te nemen om de toegenomen onderzoeksinteresse in kwaliteit van leven van kankersurvivors te faciliteren. Het doel is een assessmentprocedure voor kankersurvivors te ontwikkelen en valideren die past in het huidige meetmodel (core vragenlijst met kankersite specifieke modules) van de EORTC. De assessmentprocedure is bedoeld voor kankersurvivors die hun curatieve behandeling voltooid hebben (met uitzondering van onderhoudsbehandeling, zoals tamoxifen) en ziektevrij zijn.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Zijn er problemen in de kankersurvivorpopulatie die niet worden benoemd door de QLQ-C30 en de kankersite specifieke modules? 2. Zijn de problemen die door de QLQ-C30 en de kankersite specifieke modules worden gemeten nog steeds relevant voor de kankersurvivorpopulatie?

(Klinische) relevantie

De EORTC QLG zal een assessmentprocedure ontwikkelen waarmee zowel de generieke als de kankersite specifieke langere termijn fysieke en psychosociale gevolgen van kanker in kaart gebracht kunnen worden.

Translatie/ implementatie

De assessmentprocedure voor kankersurvivors zal zowel gebruikt kunnen worden in onderzoek als de klinische praktijk.