Een gerandomiseerd onderzoek naar de effecten van training op fysieke fitheid en vermoeidheid: Resistance and Endurance exercise After ChemoTherapy (REACT)

<-- Home Kennishub

‘De REACT-studie is een studie naar de (kosten)effectiviteit van training na chemotherapie op fysieke fitheid en vermoeidheid.’

Introductie

Door verbeterde diagnostiek, stagering en behandeling is in de afgelopen decennia de vijfjaarsoverleving voor tumo­ren van de borst, eierstok, prostaat en dikke darm gestegen. Door de behandeling kampen veel patiënten met uiteen­lopende, blijvende lichamelijke en psychische klachten, zoals vermoeidheid, afname van fysieke fitheid (cardiorespira­toire fitheid en spierkracht) en botdichtheid, verminderde eigenwaarde en kwaliteit van leven. Fysieke training kan bijdragen aan een afname van vermoeidheidsklachten en een verbetering in fysieke fitheid en kwa­liteit van leven. Systematische literatuurstudies benadrukken dat de methodologische kwaliteit van de verrichte studies onvoldoende is. Het ontbreekt aan gerandomiseerd onderzoek met een goede controlegroep, een grote steekproefom­vang, voldoende lange follow­up duur en economische evaluaties. Tevens is weinig bekend over de beste intensiteit van trainen. De trainingsintensiteiten die zijn onderzocht, lopen uiteen van laag­tot­matig intensief tot hoogintensief.

Doel studie

De ‘Resistance and Endurance exercise After ChemoTherapy’ (REACT)­studie is een gerandomiseerd onderzoek, waar­bij de (kosten)effectiviteit van een hoogintensieve trainingsinterventie wordt geëvalueerd in vergelijking met een laag­tot­matig intensieve trainingsinterventie en een wachtlijstcontrolegroep, naar fysieke fitheid en vermoeidheid. De REACT­studie maakt, als 1 van 4 klinische studies, deel uit van het ‘Alpe d’HuZes Cancer Rehabilitation’ (A­CaRe)­onderzoeksprogramma.

Vraagstelling/ hypotheses

Wat is de (kosten)effectiviteit van hoogintensieve trainingsinterventie in vergelijking met een laag­tot­matig inten­sieve trainingsinterventie en een wachtlijstcontrolegroep op fysieke fitheid en vermoeidheid na afronding van che­motherapiebehandeling?

(Klinische) relevantie

Revalidatie lijkt van wezenlijk belang om langdurige neveneffecten van de behandeling van kanker aan te grijpen en te voorkomen. Wanneer de (kosten)effectiviteit van fysieke training na chemotherapie wordt aangetoond, biedt dit re­ele kansen voor implementatie van trainingsinterventies in de standaardzorgverlening bij de behandeling van kanker. Omdat de REACT­studie tevens kennis zal vergaren over de effecten van verschillende trainingsintensiteiten, draagt de studie in totaliteit bij aan ‘evidence­based practice’ in de oncologische revalidatie.

Translatie/ implementatie