Effectiviteit van cognitieve gedragstherapie en mindfulness-based cognitieve therapie in het verminderen van depressie bij mensen die genezen zijn van kanker

<-- Home Kennishub

image

Introductie

Volgens de richtlijnen dienen alle kankerpatiënten regelmatig te worden gescreend op psychologische distress (depressie en angst) waarna ze, als dit nodig is, behandeld worden voor hun klachten. Echter, op dit moment is er nog onvoldoende evidentie voor de effectiviteit van psychologische interventies voor kankerpatiënten met psychische klachten.

Doel studie

Het doel van dit onderzoek is om de (kosten)effectiviteit van individuele Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Mindfulness-Based Cognitieve Therapiew (MBCT) te onderzoeken in het verminderen van depressieve klachten bij mensen die genezen zijn van kanker.

Vraagstelling/ hypotheses

(1) In hoeverre zorgt de behandelingen voor een vermindering van depressie, angst voor het terugkomen van de ziekte en (2) Zijn er subgroepen voor wie CGT of MBCT meer effectief is (3) Welke factoren verklaren dat CBT en MBCT effectief zijn (mediatoren) (4) Hoe evalueren patiënten zelf de CBT en MBCT (5) Wat is de kosteneffectiviteit van CBT en MBCT.

(Klinische) relevantie

Dit onderzoek levert kennis op over de (kosten-)effectiviteit van twee geprotocolleerde psychologische behandelingen voor depressieve klachten bij kankerpatiënten. Deze informatie kan in de klinische praktijk gebruikt worden om te bepalen naar welke behandeling het beste kan worden doorverwezen.

Translatie/ implementatie

-