Het opbouwen van een intieme relatie na kanker

<-- Home Kennishub

‘Veel kankerpatiënten zijn vrijgezel, gescheiden of verweduwd, wat hun kwetsbaarder maakt voor psychische en fysieke problemen. Mijn onderzoek richt zich op mogelijke kankergerelateerde factoren die het vinden van een partner belemmeren en het welbevinden van vrijgezelle (ex-) kankerpatiënten.’

Introductie

Een groot deel van de jeugdige en jongvolwassen kankerpa­tiënten zijn vrijgezel als zij de diagnose horen en een groot deel van de oudere patiënten is gescheiden of weduwe/weduwnaar. Veelvoorkomende gevolgen van de behandeling en ziekte, zoals onvruchtbaarheid, veranderd uiterlijk en aangetast seksueel functioneren, zullen van invloed zijn op een intieme relatie. Beide groepen ex­kankerpatiënten zullen de wens houden om (weer) een intieme relatie op te bouwen. Een paar onderzoeken laten zien dat dit lastig is voor mensen die kanker hebben gehad. Uit vergelijkingen met gezonde leeftijdsgenoten blijken mensen die ooit behandeld zijn voor kanker minder vaak een relatie te hebben. Dit wordt gezien bij zowel jongere als bij oudere ex­kankerpatiënten. Ook gaan sommige groepen ex­kankerpatiënten vaker scheiden nadat hun behandeling is afgerond (vooral vrouwen).

Doel studie

Tijdens dit onderzoek (fellowship) wil ik meer inzicht krijgen in hoe mensen die behandeld zijn voor kanker een nieuwe intieme relatie aangaan en opbouwen. Ik zal hierbij gaan kijken of er kankergerelateerde factoren zijn die bij de (ex­) patiënt een rol spelen, maar ook hoe gezonde anderen aankijken tegen een relatie met iemand die kanker heeft gehad. Daarnaast richt ik me op mogelijke specifieke klachten die vrijgezelle kankerpatiënten ervaren waarvoor ze misschien hulp nodig hebben.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Welke problemen doen zich voor bij (ex)­kankerpatiënten op het gebied van opbouwen van nieuwe intieme relaties? 2. Wat zijn specifieke zorgen of hulpvragen van alleenstaande (e)x­kankerpatiënten en wat is hierbij het juiste en ge­wenste hulpverleningsaanbod? 3. Ervaren overlevers en hun partners die ná afronding van behandeling een intieme relatie hebben opgebouwd, problemen in hun relatie als gevolg van de ervaring met kanker? 4. Wat vinden gezonde mensen van een (ex­)kankerpatiënt als partner?

(Klinische) relevantie

Als er factoren (zoals seksualiteit, zelfbeeld of eigenwaarde) zijn die het vinden van een partner na kanker belemme­ren, is het belangrijk hier tijdens of kort na de behandeling aandacht voor te hebben en eventueel een hulpaanbod voor beschikbaar te hebben. Vrijgezelle kankerpatiënten herstellen zich slechter van hun ervaring met kanker dan patiënten met een partner. Het is belangrijk dat zij in de jaren na behandeling zich ook sociaal goed kunnen herstellen.

Translatie/ implementatie