‘Patient Empowerment’ in pijnmanagement bij patiënten met kanker

<-- Home Kennishub

Introductie

Sinds 1988 werd het concept “empowerment” steeds belangrijker binnen de gezondheidzorg. Het European Network on Patient empowerment (ENOPE 2012) heeft ‘empowerment‘ gedefinieerd als een proces om patiënten te helpen gevoel van controle te krijgen, waarbij de patiënt initiatief neemt, problemen oplost en beslissingen maakt. Pijn is bij patiënten met kanker één van de meest voorkomende symptomen. Multidisciplinair pijnmanagement, waarbij medische en cognitieve aspecten worden gecombineerd, is effectiever dan alleen een farmacologische behandeling. ‘Patient empowerment’ is één van deze cognitieve aspecten en is veelbelovend in pijnmanagement. Een patiënt die ‘empowered’ is, kan zijn pijn met zelfmanagement beter onder controle krijgen dan een patiënt die dat niet is.

Doel studie

In kaart brengen hoe “empowerment” en zijn gerelateerde termen (bv self­efficacy) worden beschreven in relatie tot pijnmanagement bij patiënten met kanker. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor de klinische praktijk met behulp van een conceptmodel.

Vraagstelling/ hypotheses

Hoe wordt ‘empowerment’ beschreven in relatie tot pijnmanagement bij patiënten met kanker.

(Klinische) relevantie

Er worden aanbevelingen gedaan voor de klinische praktijk om hiermee uiteindelijk de pijnbehandeling bij patiënten met kanker te kunnen verbeteren.

Translatie/ implementatie