Prospectieve multicenter studie naar de follow-up van patiënten met een primair cutaan melanoom

<-- Home Kennishub

image

Introductie

De follow-up van melanoom patiënten is controversieel. Enerzijds spelen vroege detectie van recidieven en geruststellen van de patiënt een rol, anderzijds wijst onderzoek uit dat patiënten meestal zelf hun recidief ontdekken. In tegenstelling tot het locoregionaal gemetastaseerd melanoom bestaat slechts zelden curatieve behandeling voor afstandsmetastasen. Momenteel bestaat er geen evidentie in de richtlijn voor de frequentie van de follow-up controles.

Doel studie

Het doel van deze gerandomiseerde gecontroleerde studie is het onderzoeken van de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, het bestaan van angst en bezorgdheid om kanker en de effectiviteit van het opsporen van recidieven in een experimenteel – en een conventioneel follow-up protocol.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Is er sprake van een verschil in angst en kwaliteit van leven tussen patiënten die gecontroleerd worden via het huidige follow-up schema en patiënten die gecontroleerd worden via het gereduceerde follow-up schema? 2. Is er een verschil in recidief detectie tussen beide groepen (bv. moment van detectie en wijze waarop detectie plaatsvindt)?

(Klinische) relevantie

De resultaten van dit onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de follow-up frequentie en follow-up duur van het melanoom. Tevens wordt aandacht besteed aan zelfonderzoek.

Translatie/ implementatie

1. Als blijkt dat het gereduceerde follow-up schema tot niet meer angst of kwaliteit van leven problemen leidt en tot vergelijkbare recidief detectie dan kan met minder follow-up bezoeken volstaan worden. 2. Opname van de onderzoeksresultaten in de richtlijn Melanoom.
Publicaties
  • Speijers M.J. et al. Optimal follow-up for melanoma. Expert Rev. Dermatology 2010; 5(4): 461–478.
  • Wevers K.P. et al. Cutaneous Melanoma: Medical Specialists’ Opinions on Follow-up and Sentinel Lymph Node Biopsy, European Journal of Surgical Oncology, 2014; 23(6), 626-633.
  • Damude S, Hoekstra-Weebers JEHM, Francken AB, Meulen S ter, Bastiaannet E, Hoekstra HJ. (2016). The MELFO-study: Prospective randomized clinical trial for the evaluation of a stage-adjusted reduced follow-up schedule in cutaneous melanoma patients – results after one year. Annals of Surgical Oncology, 23(9), 2762-2771.