Prospectieve studie naar ernstige vermoeidheid en bijkomende psychosociale klachten na behandeling van kanker

<-- Home Kennishub

Introductie

In Ziekenhuis Gelderse Vallei worden binnen de zorgpa­den mamma­ en colorectaalcarcinoom op verschillende momenten tijdens de behandeling van kanker een ver­moeidheidsvragenlijst (verkorte Checklist Individual Strength/CIS­8) en de Lastmeter afgenomen. De uitkom­sten van deze screening van inmiddels ruim 1000 patiën­ten zijn verzameld in een databestand. Deze patiënten worden benaderd voor een extra follow­up meting.

Doel studie

Het doel van deze studie is het in kaart brengen van ernstige vermoeidheid en bijkomende psychosociale klachten na behandeling van borst­ en darmkanker. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre ernstige vermoeidheid gedetecteerd kan worden middels de Lastmeter.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Wat is de prevalentie van ernstige vermoeidheid? 2. Wat is het verloop van ernstige vermoeidheidsklachten tijdens en na de behandeling van kanker? 3. Is er sprake van een symptoomcluster dat frequent samengaat met vermoeidheid? 4. In hoeverre is het mogelijk om ernstige vermoeidheid te detecteren met de Lastmeter?

(Klinische) relevantie

Deze prospectieve studie geeft inzicht in de prevalentie en het verloop van ernstige vermoeidheid en bijkomende psychosociale klachten tijdens en na behandeling van borst­ en darmkanker. Deze kennis geeft aanknopingspunten voor toekomstige interventies voor vermoeidheid na kanker.

Translatie/ implementatie

De Lastmeter is opgenomen in de richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’. Indien uit dit onderzoek naar voren komt dat ernstige vermoeidheid gedetecteerd kan worden met de Lastmeter, sluit deze screeningsoptie daarom goed aan bij de huidige reguliere zorg. Screenen voor vermoeidheid biedt de mogelijkheid om patiënten tijdig door te verwijzen voor behandeling voor vermoeidheid.