Psychosociale factoren en incidentie van kanker: een vooraf geplande meta-analyse van het psychosociale factoren en kanker (PSY-CA) consortium

<-- Home Kennishub

Introductie

Vaak is verondersteld dat psychosociale factoren zoals depressie een risicofactor voor het ontstaan van kanker zijn. Eerder onderzoek heeft tot nu toe echter geen duidelijke conclusies opgeleverd. Het psychosociale factoren en kanker (PSY-CA) consortium gaat een grote studie uitvoeren om meer duidelijkheid te krijgen.

Doel studie

Het doel van deze studie is om de relatie tussen depressie en andere psychosociale factoren (namelijk: hopeloosheid, algemene distress, neuroticisme, angst, verlieservaringen en gebrek aan sociale steun) en het ontstaan van kanker te onderzoeken.

Vraagstelling/ hypotheses

In de PSY-CA studie zal de relatie tussen depressie en andere psychosociale factoren en het ontstaan van kanker worden onderzocht. Gegevens uit 18 studies uit binnen- en buitenland zullen hiervoor gecombineerd worden tot één grote studie in een vooraf geplande meta-analyse. Dit maakt het mogelijk om te onderzoeken of het effect van psychosociale factoren op het ontstaan van kanker sterker is voor bepaalde groepen mensen, bijvoorbeeld voor mannen, voor jongere of juist oudere personen, of voor personen die roken. Daarnaast kan op deze manier onderzocht worden of ongezond gedrag (bijvoorbeeld roken en alcoholgebruik) een belangrijk mechanisme is in de relatie tussen depressie en het ontstaan van kanker. Het doel van deze studie is om de relatie tussen depressie en andere psychosociale factoren (namelijk: hopeloosheid, algemene distress, neuroticisme, angst, verlieservaringen en gebrek aan sociale steun) en het ontstaan van kanker te onderzoeken. De primaire onderzoeksvragen zijn: Verhoogt depressie het risico op het ontstaan van kanker. Verhoogt depressie het risico op het ontstaan van kanker bij specifieke subgroepen? (moderatie) Welke mechanismen verklaren de mogelijke relatie tussen depressie en het ontstaan van kanker? (mediatie) De secundaire onderzoeksvragen richten zich op andere psychosociale factoren dan depressie (hopeloosheid, algemene distress, neuroticisme, angst, verlieservaringen, en gebrek aan sociale steun).

(Klinische) relevantie

Gezien de voortdurende discussie over de rol van psychosociale factoren bij het ontstaan van kanker is dit een zeer relevant project. Met de resultaten van dit grote onderzoek zal met een grote mate van zekerheid antwoord gegeven kunnen worden op belangrijke vragen in deze discussie.

Translatie/ implementatie

De resultaten kunnen gebruikt worden om de bevolking te informeren over de vraag of psychosociale factoren een risico vormen voor het ontstaan van kanker. Als uit het onderzoek blijkt dat deze factoren inderdaad een risicofactor zijn kan deze kennis in de toekomst gebruikt worden om preventieprogramma’s vorm te geven. In deze programma’s zou dan bijvoorbeeld speciale aandacht besteed kunnen worden aan het bevorderen van gezondheidsgedrag bij mensen die last hebben van depressie.