Seksueel functioneren na behandeling van dikke darmkanker van zowel patiënten als partners

<-- Home Kennishub

Introductie

Dikke darmkanker komt relatief vaak voor. In Nederland worden ongeveer 10.000 diagnoses per jaar gesteld. Een di­agnose kanker kan een negatief effect hebben op seksualiteit. Seksualiteit wordt gezien als een belangrijk aspect van kwaliteit van leven. Echter, in vergelijking met andere onderwerpen, bijvoorbeeld gezondheidstoestand en (gezond­heidsgerelateerde) kwaliteit van leven, is kwaliteit van het seksuele leven minder vaak bestudeerd.

Doel studie

De resultaten van de voorgestelde prospectieve studie zullen een inzicht geven in de incidentie van seksuele disfunc­ties en de mate waarin patiënten en hun partners seksuele problemen ervaren, biopsychosociale voorspellers van seksuele problematiek en de relatie tussen seksuele problemen en kwaliteit van leven.

Vraagstelling/ hypotheses


(Klinische) relevantie

Deze studie zal informatie toevoegen ten aanzien van het seksueel functioneren van zowel mannen als vrouwen (de meeste studies waren gericht op mannen), onderzoekt zowel patiënten als partners met oog voor de wisselwerking tussen patiënt en partner (de meeste studies waren gericht op patiënten) en zal de seksuele disfunctie(s) en de mate waarin patiënten seksuele problemen ervaren beschrijven (de meeste studies waren gericht op seksuele disfunctie)

Translatie/ implementatie