Tailored communication and health literacy; the unexplored role of message features

<-- Home Kennishub

Introductie

Voor succesvolle communicatie is het noodzakelijk dat informatie goed wordt ver­werkt, begrepen en vaak ook geaccepteerd. Een aanzienlijk deel van de ontvangers van gezondheidscommunicatie kenmerkt zich echter door een beperkte health liter­acy. Hierdoor hebben zij vaak moeite met het verwerken en begrijpen van informa­tie over gezondheid en gezondheidsadviezen. Om het voor mensen met beperkte health literacy eenvoudiger te maken de gegeven informatie goed te verwerken, is het noodzakelijk om gezondheidscommunicatie zoveel mogelijk op de behoeften van deze groep af te stemmen.

Doel studie

In dit project worden verschillende kenmerken van informatieboodschappen (com­plexiteit van het taalgebruik, gebruik van illustraties, animaties) onderzocht die van invloed kunnen zijn op de wijze waarop informatie wordt verwerkt. Specifiek wordt nagegaan welke kenmerken het beste effect hebben bij mensen met beperkte health literacy op onder andere het onthouden van informatie (‘recall’) en de mate waarin de boodschap overtuigend is. Het einddoel is om inzicht te krijgen in hoe informatieboodschappen, zoals bij uitleg over darmkankerscreening, optimaal aangeboden kunnen worden aan mensen met beperkte health literacy.

Vraagstelling/ hypotheses

Op welke wijze kan informatie over kankerscreening het beste worden aangeboden aan mensen met beperkte health literacy? In twee experimenten bestuderen we de volgende afzonderlijke vragen: 1. Wat is de invloed van tekstcom­plexiteit en illustraties op het onthouden van de informatie en de mate waarin de boodschap overtuigt? 2. Wat is de invloed van auditieve informatie en animaties op het onthouden van de informatie en de mate waarin de boodschap overtuigt?

(Klinische) relevantie

Op basis van de verkregen kennis kunnen informatieboodschappen worden ontwikkeld die aansluiten op de behoefte van een doelgroep met beperkte health literacy. Hiermee kan de communicatie met deze doelgroep worden geopti­maliseerd.

Translatie/ implementatie

Op basis van verschillende experimenten worden de ‘succesvolle’ kenmerken van informatieboodschappen in kaart gebracht.