Zorg op maat voor jonge mensen met kanker

<-- Home Kennishub

‘Bij jonge mensen is er, na de behandeling, veel behoefte aan begeleiding bij werkhervatting en studie, bij fysieke revalidatie en bij relaties met partner, vrienden en lotgenoten.’

Introductie

Jong volwassenen zijn in de oncologie een relatief onderbelichtte groep. Terwijl kanker hen treft in een levens­fase waarin grote transities plaatsvinden. Bij deze patiënten komen problemen en restklachten ten gevolge van de kanker(behandeling) dan ook regelmatig voor. Uit de onderzoeksliteratuur blijken onder andere de volgende proble­men en risico’s op te treden en extra aandacht te vragen in de nazorg; ­problemen zoals pijn, vermoeidheid en inactiviteit, problemen met werk en opleiding, beroepskeuze, problemen met betrekking tot relaties, kinderwens en seksualiteit, distress en angst voor terugkeer van de ziekte.

Doel studie

Het aanbieden en evalueren van een nazorgprogramma op maat voor jonge patiënten na het afronden van hun me­dische behandeling. Het uiteindelijke doel is de nazorg te verbeteren. Patiënten worden gescreend door een casema­nager op psychosociale problematiek en door een fysiotherapeut op conditie en spierkracht. In een multidisciplinair overleg wordt de patiënt besproken en een plan op maat gemaakt. Patiënt wordt op indicatie verwezen naar psycho­sociale zorg, re­integratiecoach, fysiofitness, etc. De casemanager heeft minimaal 3 maal in 9 maanden contact en is gedurende die periode bereikbaar via telefoon of mail.

Vraagstelling/ hypotheses

In welke mate draagt het nazorgprogramma bij aan de kwaliteit van leven en de re­integratie van jonge patiënten en in welke mate zijn zij tevreden over het programma.

(Klinische) relevantie


Translatie/ implementatie