Rapport ‘Interventies in de PSOZ: Een eerste inventarisatie van ontwikkelingen’ gereed

Leestijd: 2 min


In de loop der jaren is er een uitgebreid palet aan Psychosociale oncologische zorg (PSOZ) ontstaan. Naast het reguliere behandelaanbod binnen de PSOZ, zijn er altijd ontwikkelingen gaande en worden er nieuwe Psychosociale oncologische interventies (verder PSO-interventies) ontwikkeld. De praktijk wijst uit dat het niet altijd eenvoudig is om te ontdekken wàt er nu waar en voor wie aangeboden wordt: een overzicht van PSO-interventies ontbreekt.

 

De NVPO zet zich als wetenschappelijke beroepsvereniging in voor de ontwikkeling en de bevordering van kennis met betrekking tot de psychosociale oncologie en voor professionele, toegankelijke en tijdige psychosociale zorg als integraal onderdeel van oncologische zorg. De NVPO heeft daarom opdracht gegeven om een eerste inventarisatie te maken van ontwikkelingen op het gebied van PSO-interventies in Nederland. Dit rapport is de weerslag van deze inventarisatie van interventies die, al dan niet in onderzoeksverband, aangeboden worden aan mensen met kanker en hun naasten. Dit rapport is daarmee geen weerslag van het volledige zorgaanbod in de PSOZ.

 

Het overzicht van interventies geeft, in combinatie met de jaarindex PSO waarin lopend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychosociale oncologie wordt beschreven, zicht op ontwikkelingen op het terrein van de PSOZ in Nederland.

 

Wij hopen dat dit rapport bijdraagt aan het bevorderen van uw professionaliteit.