Redactie-assistent gezocht voor het tijdschrift Psychosociale Oncologie

Leestijd: 2 min


Per 1 februari 2018 is de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) op zoek naar een redactie-assistent voor het tijdschrift Psychosociale Oncologie.  Doel van het tijdschrift is om  professionals betrokken bij onderzoek, behandeling en/of begeleiding van mensen met kanker en hun naasten te informeren over actuele onderwerpen in de psychosociale oncologie. Daarnaast biedt het tijdschrift een forum voor informatie-uitwisseling en het presenteren van eigen werk (zowel onderzoek als klinische praktijk) voor leden van de NVPO via ingezonden artikelen. Het tijdschrift vormt een brugfunctie tussen onderzoek en klinische praktijk. Het wordt verspreid onder meer dan 500 NVPO-leden en diverse geabonneerde zorginstellingen en door de lezers hoog gewaardeerd.

De redactie-assistent:

  1. wordt aangesteld voor een termijn van drie jaar, indien gewenst verlengd met een vervolgtermijn van drie jaar.
  2. ondersteunt de hoofdredacteur bij diens taken om vier maal per jaar het tijdschrift ‘Psychosociale Oncologie’ te laten verschijnen.
  3. notuleert vier maal per jaar tijdens de redactievergadering.
  4. creëert vier maal per jaar een digitale versie van het tijdschrift en zorgt voor plaatsing van digitale kopij op de website.
  5. assisteert de hoofdredacteur bij het verzamelen en gereed maken van de kopij.
  6. draagt zorg voor de verzending van presentexemplaren van het tijdschrift.
  7. ontvangt per jaar een vrijwilligersvergoeding van 500 euro.

De redactie van Psychosociale Oncologie is een goed-werkende werkgroep bestaande uit klinisch werkenden, onderzoekers en beleidsmakers. Als redactie-assistent krijgt u inzicht en ervaring in het redactiewerk. Daarnaast kunt u in de functie uw professionele blik verbreden en uw netwerk binnen de psychosociale oncologie  uitbreiden.

Hebt u interesse in deze functie of vragen? Dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met de hoofdredacteur, dr. Marij Hillen (redactie@nvpo.nl) of met het bestuur van de NVPO (secretaris@nvpo.nl).