Revisie richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg: stand van zaken

Leestijd: < 1 min


Onder begeleiding van IKNL heeft een voorbereidingsgroep zich de afgelopen maanden gebogen over de uitgangsvragen voor de revisie van de richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’, waar NVPO eigenaar van is. Daarvoor is een knelpunteninventarisatie gedaan onder professionals en (ex-) patiënten. Op basis daarvan is besloten vier uitgangsvragen, waar mogelijk op basis van evidence, te reviseren dan wel nieuw uit te werken. Een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep bestaande uit professionals van diverse wetenschappelijke- en beroepsverenigingen gaat nu voor de uitwerking van deze uitgangsvragen zorgen. De verwachting is dat de herziene richtlijn begin 2016 beschikbaar is. Meer informatie is hier te vinden.