Opleiding postmaster medische psychologie

Opleiding postmaster medische psychologie

Hoe bied je psychosociale begeleiding aan mensen die geconfronteerd worden met een ernstige chronische somatische aandoening als kanker of MS? Leer hoe je hen en hun naasten ondersteunt tijdens alle fasen van het ziekteproces en daarna. Zo kun je bijdragen aan hun vermogen om om te gaan met onzekerheid, verlies van sociale en maatschappelijke rollen en angst voor de dood, en helpen voorkomen dat deze heftige gevoelens ontaarden in angst- of stemmingsstoornissen of andere psychosociale problemen.

Naar het inschrijformulier

Wat biedt de opleiding?

Doel

U leert het volgende:

  • Basiskennis oncologie en de fysieke gevolgen van kanker en behandelingen daarvan op de patiënt in alle fasen van het ziekteproces
  • Hanteren van specifieke aspecten van geestelijke verzorging aan kankerpatiënten en hun systeem
  • Kennis van psychosociale factoren en zingevingsvragen bij kanker in alle fasen van het ziekteproces
  • Herkennen van psychopathologie en hanteren daarvan bij kankerpatiënten en hun systeem
  • Positioneren van geestelijke verzorging in oncologische zorgverlening zowel in de eerste als in de tweede lijn: naar de patiënt en het systeem toe en in de samenwerking met andere zorgverleners

Doelgroep

Je bent werkzaam in bijvoorbeeld een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, hospice of praktijk/centrum voor psychosociale hulpverlening of eerstelijns ggz. Het is belangrijk dat je in je werk de mogelijkheid hebt patiënten met chronisch somatische aandoeningen en hun naasten te behandelen en multidisciplinair samen te werken.

Inhoud

Het accent van de opleiding ligt op de generieke psychologische problemen waar patiënten met een ernstige chronische ziekte voor komen te staan. Aan de orde komt hoe de specifieke aspecten van een bepaalde ziekte benaderd kunnen worden.

De belangrijkste thema’s die aan bod komen zijn:

  • diepgaande kennis over psychologische aspecten van ernstige of chronische ziekten
  • aanpassingsproblemen in de verschillende fasen van de ziekten (acute fase, chronische fase, palliatieve fase)
  • bio-psychosociaal model (medisch, psychisch en sociaal niveau); het opstellen van een bio-psychosociale werkhypothese in interventieplan
  • psychologische interventies gericht op versterking van de veerkracht op individueel, systeem- en groepsniveau
  • versterking van draagkracht bij patiënten met psychiatrische (co)morbiditeit

Accreditatie & erkenning

Accreditatie bij FGzPt, NIP, NVPO en NVvP wordt aangevraagd.

Data & locatie

De opleiding vindt plaats op 6 vrijdagen van 9:30 tot 16:30 en 5 online meetings van 20:00 tot 21:00. De lesdagen vinden plaats op 22 november, 13 december 2019, 10 en 31 januari, 21 februari en 27 maart 2020 6 bij de RINO-groep te Utrecht. Zie Rinogroep opleiding.

Kosten

€ 2650,- incl. digitale leeromgeving en lunch

Inschrijven

Inschrijven kan via www.rinogroep.nl

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven.

Inschrijven