Opleiding Psychosociale oncologie voor geestelijk verzorgers

Opleiding Psychosociale oncologie voor geestelijk verzorgers

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die zich willen specialiseren in de psychologische zorg voor mensen met een ernstige chronische somatische aandoening en/of in het bijzonder de psychosociale oncologie. Het accent ligt op de generieke psychologische problemen waar patiënten met een ernstige chronische ziekte voor komen te staan. Aan de orde komt hoe de specifieke aspecten van een bepaalde ziekte benaderd kunnen worden. Met deze opleiding versterk én vergroot je je competenties op het gebied van de psychologische zorg voor patiënten met een chronische somatische ziekte.

Naar het inschrijformulier

Wat biedt de opleiding?

Doel

U leert het volgende:

 • Basiskennis oncologie en de fysieke gevolgen van kanker en behandelingen daarvan op de patiënt in alle fasen van het ziekteproces
 • Hanteren van specifieke aspecten van geestelijke verzorging aan kankerpatiënten en hun systeem
 • Kennis van psychosociale factoren en zingevingsvragen bij kanker in alle fasen van het ziekteproces
 • Herkennen van psychopathologie en hanteren daarvan bij kankerpatiënten en hun systeem
 • Positioneren van geestelijke verzorging in oncologische zorgverlening zowel in de eerste als in de tweede lijn: naar de patiënt en het systeem toe en in de samenwerking met andere zorgverleners

Doelgroep

Geestelijk verzorgers werkzaam in instellingen of in de eerstelijn, die werken met kankerpatiënten en hun naasten. Selectiecriteria: opleiding op wo- of hbo-niveau in overeenstemming met de criteria die aansluiting geven bij de beroepsverenigingen VGVZ dan wel VGW ‘Albert Camus’.

Inhoud

Bij deze basisscholing worden de onderwerpen aangereikt in de indeling acute, chronische en palliatief/terminale fase. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kenmerken van de invalshoek van de geestelijk verzorger werkzaam met kankerpatiënten
 • Medische aspecten, effect daarvan op betekenisgeving en belevingswereld van de patiënt
 • Indeling in fasen in het ziekteproces: acuut, chronisch, palliatief en terminaal
 • Spirituele en psychosociale aspecten bij kanker in de verschillende fasen van het ziekteproces
 • Kanker in verschillende levensfasen
 • Specifieke positie van de kankerpatiënt en zijn/haar systeem
 • Begeleiding van allochtonen met kanker
 • Erfelijke factoren bij kanker

U dient vooraf literatuur te bestuderen, waarvoor u voorafgaand aan de cursus een literatuuropdracht krijgt.

Beoordeling & certificering

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & erkenning

NVPO
De opleiding is in nauwe samenwerking met de NVPO tot stand gekomen en wordt door de NVPO erkend

SKGV
De opleiding is erkend door de SKGV en telt voor 6 punten

Data & locatie

De opleiding vindt plaats op 13 en 27 maart en 17 april 2020 bij de RINO-groep te Utrecht. Zie Rinogroep opleiding B2051

Kosten

€ 775,- incl. digitale leeromgeving en lunch

Inschrijven

Inschrijven kan via www.rinogroep.nl/B2051

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven.

Inschrijven