Post-hbo opleiding psychosociale zorg voor oncologieverpleegkundigen

Post-hbo opleiding psychosociale zorg voor oncologieverpleegkundigen

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die zich willen specialiseren in de psychologische zorg voor mensen met een ernstige chronische somatische aandoening en/of in het bijzonder de psychosociale oncologie. Het accent ligt op de generieke psychologische problemen waar patiënten met een ernstige chronische ziekte voor komen te staan. Aan de orde komt hoe de specifieke aspecten van een bepaalde ziekte benaderd kunnen worden. Met deze opleiding versterk én vergroot je je competenties op het gebied van de psychologische zorg voor patiënten met een chronische somatische ziekte.

Naar het inschrijformulier

Wat biedt de opleiding?

Doel

U wordt toegerust met een inhoudelijke verdieping en de nodige gespreks- en coachingsvaardigheden.

Doelgroep

Oncologieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en nurse practisioners werkzaam binnen de oncologische zorg.

Inhoud

De volgende onderwerpen zijn opgenomen in het scholingsprogramma:

 • Signalering van behoefte aan psychosociale zorg binnen de reguliere zorgverlening
 • Communicatie binnen het team en met de patiënt
 • Omgang met informatie in multidisciplinair overleg gericht op psychosociale zorg en intervisie met begeleidende collega’s
 • Kanker in het (jonge) gezin
 • Omgang met oudere patiënt met kanker en eventueel achter blijvende oudere partner
 • Omgang met verschillende culturen en religies binnen de oncologische zorg
 • Samenwerking met de eerste lijn (volgens richtlijn)
 • Coachingsvaardigheden gericht op psychosociale aspecten

Beoordeling & certificering

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & erkenning

NVPO
De opleiding is in nauwe samenwerking met de NVPO tot stand gekomen en wordt door de NVPO erkend

SIG PsychoSociale Zorg van de V&VN Oncologie
De opleiding is in nauwe samenwerking met de SIG tot stand gekomen en wordt door de SIG erkend

V&VN
Accreditatie wordt aangevraagd

RSV
Accreditatie wordt aangevraagd

Data & locatie

 • Omvang: 5 dinsdagen van 9.30 – 16.30 uur
 • Datums: 8 en 29 oktober, 12 en 26 november 2019 en 7 januari 2020
 • Locatie: Utrecht

Kosten

Voor actuele informatie, zie de website van de RINOgroep.

Inschrijven kan via www.rinogroep.nl

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven.

Inschrijven