Showcase: Overzicht van de psychosociale oncologie in 13 portretten

Showcase: Overzicht van de psychosociale oncologie in 13 portretten

In het kader van haar 25-jarig lustrum presenteert de NVPO een showcase van de psychosociale oncologie – een boekje waarin het multidisciplinaire vakgebied in de volle breedte voor het voetlicht wordt gebracht aan de hand van dertien portretten. Door verschillende disciplines binnen de psychosociale oncologie in woord en beeld te presenteren, wordt bovendien helder wie, waar en op welk moment psychosociale zorg en ondersteuning kan bieden.

De dertien geportretteerden vertellen in de showcase over hun werk voor oncologiepatiënten, hun visie op de rol van hun beroepsgroep binnen de (psychosociale) oncologie, en hun gedachten over de toekomst.

De showcase komt uit in maart 2018. Alle NVPO-leden ontvangen een gedrukt exemplaar. Bent u geen NVPO-lid, maar hebt u wel interesse in een exemplaar? Neem dan contact op met Gre Haan via nvposecr@nvpo.nl. Vanaf heden vindt u op deze pagina een downloadbare digitale versie van de showcase.

Download hier de showcase

Financiering

Zowel Roparun als de Ingeborg Douwes Stichting dragen financieel bij aan de Showcase. Daarnaast werd het budget aangevuld uit de opbrengsten van het boek ‘Psychologsiche patiëntenzorg in de oncologie’ (De Haes, Van Weezel, Sanderman).