Start flight 5 KWF Campagne: ‘Kanker doet meer met je dan je denkt’

Leestijd: 2 min


Vanaf half augustus tot en met begin september a.s. is via social media een KWF-campagne zichtbaar vooruitlopend op onze jaarlijkse collecteweek. Hierin wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het thema ‘kwaliteit van leven’.

Vanaf de laatste week van september a.s. herhaalt KWF voor (ex)patiënten de campagne ‘Kanker doet meer met je dan je denkt’ met ‘Er is ook meer hulp dan je denkt. Informeer jezelf’ als boodschap. Centraal staat het bespreekbaar maken van klachten met bijvoorbeeld de huisarts, specialist of gespecialiseerd verpleegkundige. Wanneer behoefte bestaat aan extra zorg en ondersteuning, maken wij (ex)patiënten attent op bestaande mogelijkheden zoals gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis, door vrijgevestigde zorgprofessionals of in psych-oncologische centra; ondersteuning in inloophuizen; en digitale ondersteuning.
De campagne is zichtbaar via onder meer posters en het magazine ‘Leven na kanker’ in de wachtkamers, en uitingen op social media.

Misschien hebben uw patiënten naar aanleiding van deze campagne vragen over de gevolgen van kanker en behandeling ervan. Zij doen een beroep op uw deskundigheid als zorgprofessional, en u speelt een belangrijke rol. Want ook al zijn de klachten misschien niet uw specialisme, u kunt wel helpen om deze bespreekbaar te maken. En om door te verwijzen als dat nodig is.
Wilt u een patiënt doorverwijzen? Via www.kanker.nl/verwijsgids vindt u zorgprofessionals die gespecialiseerd zijn in de gevolgen van en klachten na kanker.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Margreet Verboom of Alrik Meesen via beterekwaliteitvanleven@kwf.nl.