Stelling: Palliatieve zorg komt altijd te laat!

Leestijd: 2 min


Zoals gebruikelijk is het laatste nummer van het jaar van ‘Psychosociale Oncologie’ een themanummer. Het thema van dit jaar is: Palliatieve zorg. Net als in voorgaande jaren willen wij u een prikkelende stelling voorleggen en u vragen hierop te reageren.

De tijd dat palliatieve zorg ongeveer gelijk stond aan terminale zorg ligt ver achter ons. Toch blijkt het gebruik van beide termen als synoniemen hardnekkig. In de praktijk hebben kankerpatiënten die te horen hebben gekregen dat ze niet meer beter kunnen worden, niet altijd een korte levensverwachting. Kankerpatiënten die geen curatieve behandeling (meer) krijgen, kunnen soms nog jaren of zelfs decennia leven.

Vanaf het moment dat curatief behandelen geen optie meer is, spreken we over de palliatieve fase. Is dit ook het startmoment om palliatieve zorg bespreekbaar te maken? Of moeten zorgverleners wachten tot het patiënt toe is aan de confrontatie met het niet-meer-beter-worden en het daarbij horende dichterbij komende levenseinde? Is er een goed moment om met palliatieve zorg te starten of lopen we altijd achter de feiten aan?

Graag leggen wij u onderstaande stelling voor:

Palliatieve zorg komt altijd te laat

Laat uw mening horen!
Stuur uw reactie naar redactie@nvpo.nl of reageer via de sociale media Twitter of LinkedIn. De reacties verwerken we in het themanummer, de vierde editie van ‘Psychosociale Oncologie’ van dit jaar.