Het tijdschrift Psychosociale Oncologie wordt ieder kwartaal uitgegeven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).Doelen

De belangrijkste doelen van het tijdschrift zijn:

 1. Informeren van professionals die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in onderzoek, behandeling en/of begeleiding van mensen met kanker en hun naasten over actuele onderwerpen in de psychosociale oncologie;
 2. Informeren van professionals in de psychosociale oncologie over evenementen en ontwikkelingen binnen de vereniging;
 3. Bieden van een forum voor informatie-uitwisseling en het presenteren van eigen werk (zowel onderzoek als klinische praktijk) voor leden van de NVPO via ingezonden artikelen.

Inhoud

Centraal binnen het tijdschrift staan deskundigheidsbevordering, behandelprogramma’s, thema’s zoals kanker en genetische counseling, vroegsignalering, distress, kwaliteit van leven, voorlichting, vermoeidheid, protocollen en richtlijnen, psychosociaal oncologisch onderzoek en verwijsmogelijkheden. De vierde en laatste editie van het jaar heeft de vorm van een themanummer.


Inhoud Psychosociale Oncologie 2020.4

Voorkant Psychosociale Oncologie 2020, 4e editie

In het huidige nummer:

 • E-health nader beschouwd, door Lisette van Gemert – Pijnen
 • De toekomst van e-health nader beschouwd, door Lucien Engelen
 • Verslag van het (virtuele) NVPO-congres, door Vanessa Bouwman en Belle de Rooij
 • Afscheid van taboes rondom kanker: het hoe en wat, door Adriaan Visser
 • NVPO-Award 2020 naar Christien de Jong, door Robbert Sanderman
 • E-health in Nederland: een overzicht in cijfers, onder redactie van Maartje Meijers
 • Koen Neijenhuis, onder redactie van Liza van Lent (proefschriftbespreking)
 • Corien Eeltink, door Karen Holtmaat (zorgverlener uitgelicht)
 • Bij Het Behouden Huys gaan fysieke en online zorg hand in hand, door Aafke Veninga en Matthijs de Wit
 • i-WORC, onder redactie van Liza van Lent (uit de Kennishub)
 • Online kortsluiting, door Joyce Vermeer (klinische les)
 • Nationaal Actieplan online gepresenteerd tijdens congres Kanker & Leven, door Liza van Lent
 • Eerste hulp bij onderzoek naar e-healthinterventies, door Marije van der Lee en Martha Grootenhuis
 • Blended cognitieve gedragstherapie als behandeling voor ernstige vermoeidheid bij patiënten met een primaire hersentumor, door Maartje Meijers (interventie uitgelicht)
 • Reacties op de stelling, onder redactie van Liza van Lent
 • Minder vaak oncologische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; Recent literatuurreview evalueert effectiviteit van online interventies in het verminderen van psychologische distress; Literatuurstudie naar de rol van patiëntgerapporteerde uitkomsten in de dagelijkse oncologische zorg, onder redactie van Fabiola Müller (wetenschappelijke artikelen)
 • Het perspectief van de app-ontwikkelaar, onder redactie van Karen Holtmaat
 • Afwachten en aanvoelen, door dr. Eveliene Manten-Horst (integrale zorg)
 • Knelpunten en oplossingen voor online zelfmanagementtools, door Liza van Lent
 • Angst en onzekerheid in tijden van corona, door Julia Simon (vanuit de patiënt)
 • Van live consult naar e-consult?, door Martine Folsche (column)

Lezers

Het tijdschrift wordt verstuurd naar alle leden van de NVPO (plusminus 500) en relevante samenwerkingspartijen zoals KWF, beroepsverenigingen en IPSO-instellingen. Het lezerspubliek bestaat daarmee uit professionals binnen de gezondheidszorg (o.a. psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, fysiotherapeuten en artsen), onderzoekers en beleidsmedewerkers.

Redactie

De redactie bestaat uit leden van de NVPO met verschillende beroepsmatige achtergronden/deskundigheden vanuit diverse regio’s binnen het land. NVPO-leden kunnen lid worden van de redactie. Lidmaatschap geschiedt op vrijwillige basis. Aanmelding kan door interesse kenbaar te maken bij de hoofredacteur via redactie@nvpo.nl

Huidige samenstelling
Op dit moment bestaat de redactie uit:

 • Liza van Lent, onderzoeker (hoofd- en eindredacteur)
 • Chris de Jongh, fysiotherapeut
 • Arrien van Prooijen-de Jong, oncologieverpleegkundige
 • Joyce Vermeer, systeemtherapeut/mindfulnesstrainer
 • Eveliene Manten-Horst, Directeur Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk
 • Karen Holtmaat, onderzoeker
 • Fabiola Müller, onderzoeker
 • ​Amber Daniëlle Zegers, onderzoeker
 • Djoeke Barkey, communicatieadviseur
 • Kelly de Ligt, onderzoeker en beleidsadviseur
 • Esther Deuning-Smit, onderzoeker

Lidmaatschap & abonnement

Lidmaatschap
Leden van de NVPO ontvangen Psychosociale Oncologie vier keer per jaar. Organisaties kunnen geen lid worden van de NVPO, maar wel een abonnement nemen op het tijdschrift. De kosten daarvoor bedragen €65,- per jaar. Om lid te worden van de NVPO of voor het aanvragen van een (organisatie)abonnement kan contact worden opgenomen met het Verenigingssecretariaat NVPO via nvposecr@nvpo.nl.

Beëindigen lidmaatschap
Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend via nvposecr@nvpo.nl en voor 1 november van de lopende jaargang in het bezit te zijn van de NVPO.

Voor auteurs

Ingezonden bijdragen zijn van harte welkom. Wilt u een artikel in het tijdschrift Psychosociale Oncologie plaatsen, neem dan contact op met Liza van Lent, hoofdredacteur van het tijdschrift Psychosociale Oncologie via redactie@nvpo.nl. Zij bepaalt in samenspraak met de overige redactie over de geschiktheid van de voorgestelde bijdrage en zal u vervolgens de richtlijnen voor auteurs toesturen.

Kopij dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het tijdschrift (zie tabblad ‘Tijdschrift Psychosociale Oncologie’) en de NVPO. De redactie gaat ervan uit dat ingezonden kopij niet eerder in een Nederlandstalig tijdschrift is gepubliceerd.

Deadline en verschijningsdatum

 • Nr. 1 2021– deadline 4 januari 2021 – verschijnt: maart 2021.
 • Nr. 2 2021- deadline 4 april 2021 – verschijnt: juni 2021
 • Nr. 3 2021- deadline 4 juli 2021 – verschijnt: september 2021
 • Nr. 4 2021- deadline 4 oktober 2021 – verschijnt: december 2021