Het tijdschrift Psychosociale Oncologie wordt ieder kwartaal uitgegeven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).Doelen

De belangrijkste doelen van het tijdschrift zijn:

 1. Informeren van professionals die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in onderzoek, behandeling en/of begeleiding van mensen met kanker en hun naasten over actuele onderwerpen in de psychosociale oncologie;
 2. Informeren van professionals in de psychosociale oncologie over evenementen en ontwikkelingen binnen de vereniging;
 3. Bieden van een forum voor informatie-uitwisseling en het presenteren van eigen werk (zowel onderzoek als klinische praktijk) voor leden van de NVPO via ingezonden artikelen.

Inhoud

Centraal binnen het tijdschrift staan deskundigheidsbevordering, behandelprogramma’s, thema’s zoals kanker en genetische counseling, vroegsignalering, distress, kwaliteit van leven, voorlichting, vermoeidheid, protocollen en richtlijnen, psychosociaal oncologisch onderzoek en verwijsmogelijkheden. De vierde en laatste editie van het jaar heeft de vorm van een themanummer.


Inhoud Psychosociale Oncologie 2021.1

Voorkant Psychosociale Oncologie 2021, 1e editie

In het huidige nummer:

 • Hanneke de Haes en de psychosociale oncologie, door Robbert Sanderman
 • Vertrouwen schenken en ontvangen, door Eveliene Manten-Horst (integrale zorg)
 • Marita Partanen, door Karen Holtmaat (onderzoeker uitgelicht)
 • Op adem na borstkanker, door Maartje Meijers (interventie uitgelicht)
 • Corine Nierop en Annelotte van Bommel, onder redactie van Liza van Lent (proefschriftbesprekingen)
 • Behandeling van PTSS na kanker, door Peter van Rooden
 • Suzanne en Mark, door Joyce Vermeer (klinische les)
 • Aankondiging NVPO-congres 2021: Van ‘one size fits all’ naar ‘which size fits who’, door de congrescommissie
 • De rol van taal, door Barbara Schouten en Hilde Buiting
 • Neuropathie bij dikkedarmkanker: beloop en samenhang met kwaliteit van leven; Kunst ter ondersteuning van patiënten met kanker; en Veerkracht: een fysiotherapeutisch begeleid, doelgericht beweegprogramma voor mensen met uitgezaaide borstkanker, onder redactie van Fabiola Müller (wetenschappelijke artikelen)
 • SYMPHONY, onder redactie van Liza van Lent (uit de kennishub)
 • Gewoon samen zijn, door Julia Simon (vanuit de patiënt)
 • Boekrecensie: ‘Psycho-Oncology for the Clinician: The Patient behind the Disease’, door Adriaan Visser
 • De toeristische route, door Naylancka Rouwen (column)

Lezers

Het tijdschrift wordt verstuurd naar alle leden van de NVPO (plusminus 500) en relevante samenwerkingspartijen zoals KWF, beroepsverenigingen en IPSO-instellingen. Het lezerspubliek bestaat daarmee uit professionals binnen de gezondheidszorg (o.a. psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, fysiotherapeuten en artsen), onderzoekers en beleidsmedewerkers.

Redactie

De redactie bestaat uit leden van de NVPO met verschillende beroepsmatige achtergronden/deskundigheden vanuit diverse regio’s binnen het land. NVPO-leden kunnen lid worden van de redactie. Lidmaatschap geschiedt op vrijwillige basis. Aanmelding kan door interesse kenbaar te maken bij de hoofredacteur via redactie@nvpo.nl

Huidige samenstelling
Op dit moment bestaat de redactie uit:

 • Liza van Lent, onderzoeker (hoofd- en eindredacteur)
 • Chris de Jongh, fysiotherapeut
 • Arrien van Prooijen-de Jong, oncologieverpleegkundige
 • Joyce Vermeer, systeemtherapeut/mindfulnesstrainer
 • Eveliene Manten-Horst, Directeur Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk
 • Karen Holtmaat, onderzoeker
 • Fabiola Müller, onderzoeker
 • ​Amber Daniëlle Zegers, onderzoeker
 • Djoeke Barkey, communicatieadviseur
 • Kelly de Ligt, onderzoeker en beleidsadviseur
 • Esther Deuning-Smit, onderzoeker

Lidmaatschap & abonnement

Lidmaatschap
Leden van de NVPO ontvangen Psychosociale Oncologie vier keer per jaar. Organisaties kunnen geen lid worden van de NVPO, maar wel een abonnement nemen op het tijdschrift. De kosten daarvoor bedragen €65,- per jaar. Om lid te worden van de NVPO of voor het aanvragen van een (organisatie)abonnement kan contact worden opgenomen met het Verenigingssecretariaat NVPO via nvposecr@nvpo.nl.

Beëindigen lidmaatschap
Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend via nvposecr@nvpo.nl en voor 1 november van de lopende jaargang in het bezit te zijn van de NVPO.

Voor auteurs

Ingezonden bijdragen zijn van harte welkom. Wilt u een artikel in het tijdschrift Psychosociale Oncologie plaatsen, neem dan contact op met Liza van Lent, hoofdredacteur van het tijdschrift Psychosociale Oncologie via redactie@nvpo.nl. Zij bepaalt in samenspraak met de overige redactie over de geschiktheid van de voorgestelde bijdrage en zal u vervolgens de richtlijnen voor auteurs toesturen.

Kopij dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het tijdschrift (zie tabblad ‘Tijdschrift Psychosociale Oncologie’) en de NVPO. De redactie gaat ervan uit dat ingezonden kopij niet eerder in een Nederlandstalig tijdschrift is gepubliceerd.

Deadline en verschijningsdatum

 • Nr. 1 2021– deadline 4 januari 2021 – verschijnt: maart 2021.
 • Nr. 2 2021- deadline 4 april 2021 – verschijnt: juni 2021
 • Nr. 3 2021- deadline 4 juli 2021 – verschijnt: september 2021
 • Nr. 4 2021- deadline 4 oktober 2021 – verschijnt: december 2021