Het tijdschrift Psychosociale Oncologie wordt ieder kwartaal uitgegeven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).Doelen

De belangrijkste doelen van het tijdschrift zijn:

 1. Informeren van professionals die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in onderzoek, behandeling en/of begeleiding van mensen met kanker en hun naasten over actuele onderwerpen in de psychosociale oncologie;
 2. Informeren van professionals in de psychosociale oncologie over evenementen en ontwikkelingen binnen de vereniging;
 3. Bieden van een forum voor informatie-uitwisseling en het presenteren van eigen werk (zowel onderzoek als klinische praktijk) voor leden van de NVPO via ingezonden artikelen.

Inhoud

Centraal binnen het tijdschrift staan deskundigheidsbevordering, behandelprogramma’s, thema’s zoals kanker en genetische counseling, vroegsignalering, distress, kwaliteit van leven, voorlichting, vermoeidheid, protocollen en richtlijnen, psychosociaal oncologisch onderzoek en verwijsmogelijkheden. De vierde en laatste editie van het jaar heeft de vorm van een themanummer.


Inhoud Psychosociale Oncologie 2021.3

Voorkant Psychosociale Oncologie 2021, 3e editie

In het huidige nummer:

 • Oproep tot het beantwoorden van geprioriteerde onderzoeksvragen, door de Taskforce Cancer Survivorship Care
 • ‘Soms is het leven gewoon k*t. Dank voor jullie zorg voor mij!‘, door dr. Eveliene Manten-Horst (integrale zorg)
 • Vivian Burgers, door Karen Holtmaat (onderzoeker uitgelicht)
 • Systematisch personaliseren in de MATCH-studie, door Amber Daniëlle Zegers (interventie uitgelicht)
 • Adinda Mieras en Mies van Eenbergen, onder redactie van Kelly de Ligt en Esther Deuning-Smit (proefschriftbesprekingen)
 • Goed voorbereid op reis, door Chris de Jongh
 • Een lijf vol spanning, door Joyce Vermeer (klinische les)
 • Kankerpatiënten gebaat bij maatwerkprogramma’s voor bewegen en voeding, door Jeroen Ranzijn
 • Hoe negatieve ziektepercepties samenhangen met een slechtere kwaliteit van leven bij patiënten met ernstige kanker; Behoefte aan erkenning en begrip voor de gevolgen van problemen met eten bij kanker; Welke zorgen en behoeftes bespreken prostaatkankerpatiënten tijdens follow-up controles?, onder redactie van Fabiola Müller (wetenschappelijke artikelen)
 • PERSPECTIVES-studie, onder redactie van Esther Deuning Smit en Kelly de Ligt (uit de Kennishub)
 • ‘Er is in onze westerse maatschappij te weinig ruimte voor verwerking‘, door Djoeke Barkey (vanuit de patiënt)
 • Tussenland, over leven met de dood in je schoenen, door Mylène van Irsel, Marijke Tibosch en Patricia Smeets
 • Samen de operatie in, door Naylancka Rouwen (column)

Lezers

Het tijdschrift wordt verstuurd naar alle leden van de NVPO (plusminus 500) en relevante samenwerkingspartijen zoals KWF, beroepsverenigingen en IPSO-instellingen. Het lezerspubliek bestaat daarmee uit professionals binnen de gezondheidszorg (o.a. psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, fysiotherapeuten en artsen), onderzoekers en beleidsmedewerkers.

Redactie

De redactie bestaat uit leden van de NVPO met verschillende beroepsmatige achtergronden/deskundigheden vanuit diverse regio’s binnen het land. NVPO-leden kunnen lid worden van de redactie. Lidmaatschap geschiedt op vrijwillige basis. Aanmelding kan door interesse kenbaar te maken bij de hoofredacteur via redactie@nvpo.nl

Huidige samenstelling
Op dit moment bestaat de redactie uit:

 • Liza van Lent, onderzoeker (hoofd- en eindredacteur)
 • Chris de Jongh, fysiotherapeut
 • Arrien van Prooijen-de Jong, oncologieverpleegkundige
 • Joyce Vermeer, systeemtherapeut/mindfulnesstrainer
 • Eveliene Manten-Horst, Directeur Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk
 • Karen Holtmaat, onderzoeker
 • Fabiola Müller, onderzoeker
 • ​Amber Daniëlle Zegers, onderzoeker
 • Djoeke Barkey, communicatieadviseur
 • Kelly de Ligt, onderzoeker en beleidsadviseur
 • Esther Deuning-Smit, onderzoeker

Lidmaatschap & abonnement

Lidmaatschap
Leden van de NVPO ontvangen Psychosociale Oncologie vier keer per jaar. Organisaties kunnen geen lid worden van de NVPO, maar wel een abonnement nemen op het tijdschrift. De kosten daarvoor bedragen €65,- per jaar. Om lid te worden van de NVPO of voor het aanvragen van een (organisatie)abonnement kan contact worden opgenomen met het Verenigingssecretariaat NVPO via nvposecr@nvpo.nl.

Beëindigen lidmaatschap
Opzeggingen kunnen in de persoonlijke omgeving van deze website worden ingediend. De opzegtermijn voor uw lidmaatschap en bijbehorende kosten is 2 maanden voor het verlopen van uw inschrijftermijn.

Voor auteurs

Ingezonden bijdragen zijn van harte welkom. Wilt u een artikel in het tijdschrift Psychosociale Oncologie plaatsen, neem dan contact op met Liza van Lent, hoofdredacteur van het tijdschrift Psychosociale Oncologie via redactie@nvpo.nl. Zij bepaalt in samenspraak met de overige redactie over de geschiktheid van de voorgestelde bijdrage en zal u vervolgens de richtlijnen voor auteurs toesturen.

Kopij dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het tijdschrift (zie tabblad ‘Tijdschrift Psychosociale Oncologie’) en de NVPO. De redactie gaat ervan uit dat ingezonden kopij niet eerder in een Nederlandstalig tijdschrift is gepubliceerd.

Deadline en verschijningsdatum

 • Nr. 1 2021– deadline 4 januari 2021 – verschijnt: maart 2021.
 • Nr. 2 2021- deadline 4 april 2021 – verschijnt: juni 2021
 • Nr. 3 2021- deadline 4 juli 2021 – verschijnt: september 2021
 • Nr. 4 2021- deadline 4 oktober 2021 – verschijnt: december 2021