Tweedaagse cursus voor therapeuten: Zingevingsgerichte psychotherapie voor mensen met kanker

Leestijd: < 1 min


Zingeving wordt gezien als een beschermende factor tegen het ontstaan van psychische problemen (Richtlijn Aanpassingsstoornis, 2016).

Daarom zijn mensen met kanker gebaat bij een gerichte therapie om zingeving te vergroten.
Zingevingsgerichte psychotherapie blijkt (kosten)effectief en helpt mensen met kanker met het vergroten van psychisch welzijn, toename van gevoel van zingeving, verbetering  van de coping en afname van distress en depressieve klachten (van der Spek et al 2017).

In deze cursus maak je als professional kennis met de theorie en praktijk van zingevingsgerichte psychotherapie.  De cursus is bedoeld voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters met kennis over en ervaring met het werken in de psycho-oncologie. Bent u een andere geïnteresseerde professional neem dan contact op met het centrum.

Praktische informatie

Startdatum: donderdag 9 en 23 mei 2019, 9.30-16.30 uur
Locatie: Ingeborg Douwes Centrum, IJsbaanpad 9, te Amsterdam
Accreditatie: Wordt aangevraagd voor klinisch psychologen en psychotherapeuten bij de FGzPT (11 punten)
Kosten: €699,- incl. protocol, werkboek en lunch
Inschrijven: per e-mail naar ingeborgdouwescentrum@olvg.nl met vermelding van de cursusnaam of bel 020-4807580
Aantal deelnemers: Max. 12 personen
Meer informatie: https://www.ingeborgdouwescentrum.nl/voor-verwijzers/deskundigheidsbevordering
Aanmelden kan t/m:  30 april