Uitnodiging Algemene Ledenvergadering NVPO

Leestijd: 2 min


Geacht NVPO-lid,

Graag wil ik u hierbij uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVPO,
die op vrijdag 15 maart 2019 van 13.15-14.00 uur tijdens het NVPO-congres plaatsvindt.

De agenda voor deze ledenvergadering kunt u hier vinden.
De andere stukken voor de vergadering zijn onderaan dit bericht bijgevoegd en zijn ook terug te vinden op de pagina’s van de werkgroepen en het NVPO beleid.

Als NVPO-bestuur zijn we verheugd te melden dat we tijdens de ALV een nieuw bestuurslid
aan u kunnen voordragen.

Zoals u op de agenda van de ledenvergadering kunt zien, zullen de werkgroepvoorzitters
tijdens de ALV beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen van de aanwezige NVPO leden. Werkgroepen hebben als belangrijk doel ervaringen uit te wisselen en de expertise van
de NVPO te verhogen. U wordt als NVPO-lid van harte uitgenodigd om u aan te sluiten bij één of meerdere werkgroepen.

De uitreiking van de NVPO-Award 2018 zal om 16.45 uur plaatsvinden en verzorgd worden
door mw. dr. Mecheline van der Linden, jury-voorzitter.

Wij hopen u 15 maart 2019 op de ALV te mogen ontmoeten,

Hartelijke groet,
namens het NVPO-bestuur

NVPO Notulen ALV 2018

NVPO Jaarverslag 2018

NVPO Balans 2018

NVPO Jaarplan 2019

NVPO Begroting 2019

NVPO Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek_Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019.docx

NVPO Werkgroep Congres_Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019

NVPO Werkgroep Tijdschrift_ Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019

NVPO Werkgroep Webredactie_Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019

NVPO Werkgroep PR&F_Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019

NVPO Werkgroep Deskundigheidsbevordering_Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019