Verwijsgids Kanker online

Leestijd: < 1 min


Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft op 15 november jl. de Verwijsgids Kanker gelanceerd. Dit is de eerste landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Patiënten en naasten kunnen Verwijsgids Kanker rechtstreeks raadplegen. De gids is ontwikkeld in samenwerking met Kanker.nl, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), KWF Kankerbestrijding, VU/VUmc (onderzoeksgroep Samen leven met kanker, OncoKompas), Stichting OOK en de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).

Wij zijn erg trots dat wij vanuit ons project ‘Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker’ aan de wieg van deze online tool hebben kunnen staan en ons deskundigenbestand integraal is opgenomen in deze verwijsgids! Indien u staat ingeschreven in het NVPO deskundigenbestand bent u vanaf heden ook zichtbaar in de verwijsgids. Mocht u zichtbaar willen worden als psycholoog, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger in de verwijsgids kunt u zich inschrijven in het NVPO deskundigenbestand en wordt u vervolgens via deze weg ook opgenomen in de verwijsgids.

Klik hier voor meer informatie over de verwijsgids.