‘Visie voor psychosociale oncologische zorg’ hernieuwd en VWS werkgroep ‘Bekostiging psychosociale zorg somatische aandoeningen’ van start

Leestijd: 2 min


De samenwerkende partijen vertegenwoordigd binnen het ‘Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie’ KWF Kankerbestrijding, de Patiëntenbeweging Levenmetkanker (voorheen NFK), IKNL, NVPO, IPSO, Stichting OOK,  V&VN Oncologie en PAZ/LVMP) hebben vorig jaar  de ‘Visie voor psychosociale oncologische zorg op maat’ gepresenteerd.

 

De ontwikkelingen binnen en buiten de sector staan echter niet stil. De toegankelijke en betaalbare psychosociale oncologische zorg voor mensen die willen re-integreren of leren leven met en na kanker, is op dit moment nog steeds onvoldoende gewaarborgd. Daarom hebben de partners binnen het Landelijk Overleg de ‘Visie voor psychosociale oncologische zorg op maat’ hernieuwd. De focus ligt op het versterken van de samenwerking binnen de keten en het ontwikkelen van een matched care model. In de visie staat nader beschreven hoe de psychosociale oncologische zorg is ingericht, waar we naartoe willen, welke knelpunten nu worden ervaren en wat onze doelstellingen zijn. Uiteraard staat het u vrij om deze visie, die u hier kunt downloaden, te verspreiden in uw eigen netwerk.

 

De komende periode zal een VWS werkgroep onder leiding van Diane Delnoij een uitgebreidere analyse doen naar psychosociale (oncologische) zorg als integraal onderdeel in de keten. Het gaat hierbij niet alleen over de psychosociale zorg bij oncologische patiënten, maar ook over de psychosociale zorg bij andere somatische aandoeningen. Idee is dat de vragen/knelpunten vanuit de oncologie (zoals beschreven binnen het Visiestuk) kunnen helpen om een uniform sjabloon/kader te schetsen voor de organisatie van en bekostiging van deze zorg. Deze werkgroep zal tevens oplossingsrichtingen formuleren voor de huidige knelpunten. Wij zullen u te zijner tijd informeren over de uitkomsten.