Scholing Psychosociale Oncologische Zorg

Deze scholing is voor alle zorgverleners die in meerdere consults kankerpatiënten (na)zorg bieden, waarbij zij basale psychosociale zorg dienen te kunnen verlenen aan de patiënt. Deze zorg bestaat o.a. uit goede voorlichting, concrete adviezen, begeleiding bij het omgaan tijdens het ziektetraject en signalering van distress. Om toepassing in de praktijk te versterken, is elk onderdeel van de scholing is opgebouwd uit een kennisdeel, en een uitwisselingsdeel. In het uitwisselingsdeel wordt een voorbeeldcasus (waarin een combinatie van gevolgen aan de orde zijn) of casuïstiek uit de eigen praktijk besproken. Kijk hier voor meer informatie.