26e NVPO Congres

26e NVPO Congres

Afscheid van taboes rondom kanker: Van ongepast & ongemakkelijk naar gepast & gemakkelijk in het belang van de patiënt!

Taboes worden niet besproken, lastige onderwerpen wel. Deze dag zetten we bekendere maar zeker ook minder bekende taboes rondom kanker centraal. Maar wat is nu een taboe? Een lastig bespreekbaar onderwerp omdat je je hier zelf minder comfortabel bij voelt, (te) weinig vanaf weet, niet weet wat je te bieden hebt of afvraagt hoe dit valt bij de patiënt? Vandaag nemen we graag in gezamenlijkheid afscheid van taboes en slaan we de weg in van het goed geïnformeerd bespreekbaar maken van lastige onderwerpen.

Op vrijdag 20 maart 2020 vindt het 26ste NVPO-Congres plaats in Hogeschool Domstad, in Utrecht. Tijdens het NVPO congres worden bezoekers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderzoek en beleid binnen de psychosociale oncologie. Het congres is multidisciplinair en gericht op onder andere psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, (para)medici, onderzoekers en beleidsmakers.

Programma NVPO Congres

08.45 Inschrijven, ontvangst met koffie en thee
09.30 Opening congres
Dr. Miranda Velthuis, voorzitter congrescommissie
09.40 – 12.45
Plenair ochtendprogramma
onder leiding van Valerio Zeno
Als je elkaar niet pijn wil doen… over taboes in een gezin waar kanker is
Drs. Carine Kappeyne van de Coppello, gz-psycholoog,Ingeborg Douwes Centrum, Amsterdam
Seksualiteit en kanker in de spreekkamer: hoe maken we het bespreekbaar?
Prof.dr. Luca Incrocci, radiotherapeut-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam
10.45 Koffiepauze 
Voeding en kanker: feiten en fabels
Prof.dr. ir. Ellen Kampman, Professor in Nutrition and Disease, Wageningen University
Workshop 1:
Aan de slag met kanker en werk
Drs. Desiree Dona, klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Radboudumc, Nijmegen
Workshop 2:

Tijd van Leven, een groep gebaseerd op Acceptance and Commitment therapie
Dr. Marije van der Lee, hoofd Wetenschappelijk onderzoek, gz-psycholoog, cognitief gedragstherapeut & Drs. Martijn van der Kerkhof,gz-psycholoog, Helen Dowling Instituut
Workshop 3:

Workshop positiviteit
Dr. Hilde Buiting & Drs. Etje Verhagen, gz-psycholoog, geestelijk verzorger, Praktijk de Beken Zwolle
Workshop 4:

Seksualiteit en intimiteit
Drs. Mirjam van Belzen, Belangenbehartiger, Belangenbehartiger Kwaliteit van Leven NFK & Prof. Dr. Ellen Laan, Amsterdam Universitair Medische Centra
Workshop 5:

Als kanker je gezin treft
Drs. Anja van Onna & Drs. Carine Kappeyne van de Coppello, gz-psycholoog, Ingeborg Douwes Centrum

Voorzitter: Dr. Saskia Duijts, programmaleider oncologie huisartsgeneeskunde UMCG / Senior onderzoeker psychosociale oncologie, Amsterdam UMC

14.00 Poster Pitch flitssessie

PP.01 – Keuzestress over borstreconstructie
Drs. Jacqueline ter Stege, Antoni van Leeuwenhoek, AMSTERDAM, Nederland
PP.02 – Beloop van symptomen van aanpassingsstoornis over tijd bij patiënten behandeld voor borstkanker
Drs. Lonneke Wijnhoven, Radboudumc, Nijmegen
PP.03 – De inhoudsvaliditeit van het Utrecht Symptoom Dagboek – 4 Dimensioneel, een kwalitatieve studie
Sita de Vries, UMC Utrecht, Utrecht
PP.04 – Duurzame Arbeidsparticipatie van Kankerpatiënten
Amber Daniëlle Zegers, AmsterdamUMC, Amsterdam
PP.05 – Vinger aan de pols: psychosociale opleidings- en onderzoeksnoden bij onco-zorgverleners in ziekenhuizen.
Véronique Gerits, Cédric Hèle instituut, Mechelen, België

14.30 O.01 – Het vaststellen en monitoren van sociale en spirituele behoeften van hospice patiënten, een feasibility studie
Drs. Tom Lormans, UMC Utrecht
14.45 O.02 – De ondersteunende rol van verpleegkundigen en huisartsen in Gedeelde Besluitvorming in de palliatieve oncologische zorg.
Danique Bos, Amsterdam UMC – locatie AMC, Amsterdam
15.00 Pauze
15.30 Keynote lezing – Oncologie, psychologie & technologie; kansen die voor het oprapen liggen
Prof.dr. Robbert Sanderman, UMCG & Universiteit Twente
16.00 O.03 – Communicatie over intimiteit en seksualiteit: wat zijn de voorkeuren van jonge kankerpatiënten en hun zorgverleners?
Leonore Albers, LUMC, Leiden
16.15 O.04 – Beloop en trajecten van angst voor terugkeer van kanker in patiënten met nieuw-gediagnosticeerde hoofd-hals kanker: een longitudinale studie.
Drs. Esther Deuning-Smit, Radboudumc, Nijmegen
16.30 Afsluitende borrel, incl. uitreiking posterprijs, stipendium en NVPO-award

NVPO Congres commissie 

Femke Jansen
Chantal Lammens
Belle de Rooij
Miranda Velthuis (voorzitter)

Congres secretariaat

Congress Care | Europalaan 16 | Postbus 440 | 5201 AK ‘s-Hertogenbosch | www.congresscare.com | info@congresscare.com | +31(0)73 6901415

Annuleringsvoorwaarden:

Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 1 februari 2020 vindt restitutie plaats onder aftrek van € 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden

Accreditatie wordt aangevraagd bij: 

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen & Psychotherapeuten (FGzPT)
  • Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (NIP)
  • Registerplein (voorheen BAMw)
  • Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ)
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Inschrijftarieven:

Tarief/termijn     Tot 1 feb. 2020    Vanaf 1 feb. 2020           Ter plekke
NVPO-leden         € 147,00                          € 172,50                           € 200,00
Niet-leden            € 210,00                          € 235,00                          € 262,50
Studenten             €  78,00                           € 78,00                            €  78,00

Registreer hier

Foto’s NVPO Congres 2019

Bekijk de verslagen van voorgaande edities