SAVE THE DATE
26e NVPO Congres

Op vrijdag 20 maart 2020 vindt het 26ste NVPO-Congres plaats in Utrecht. Tijdens het NVPO congres worden bezoekers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderzoek en beleid binnen de psychosociale oncologie. Het congres is multidisciplinair en gericht op onder andere psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, (para)medici, onderzoekers en beleidsmakers. Dit jaar zal het congres in het teken staan van het bespreekbaar maken van taboes rond (de gevolgen van) kanker in de zorgpraktijk.

In de aankomende maanden zal het programma van het 26ste NVPO congres verder uitgewerkt worden. Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen zijn: Hoe maak ik intimiteit en seksualiteit bespreekbaar in de spreekkamer? Wat adviseer ik mijn patiënten aangaande het gebruik van complementaire zorg en middelen, zoals wietolie? En hoe maken we een ongezonde leefstijl bespreekbaar?

Meer informatie over het programma volgt, maar zet vrijdag 20 maart 2020 alvast in uw agenda!

Call for abstracts

Ook dit jaar kunt u een abstract indienen voor het wetenschappelijk middagsymposium en/of posterpresentatie. De deadline is uitgesteld tot vrijdag 8 november 2019, 23:59uur!
Wij zien uw bijdrage graag tegemoet!

Voor meer informatie

Indien u interesse heeft om dit congres mede te helpen organiseren stuur dan een mailtje naar het NVPO secretariaat nvposecr@nvpo.nl. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het congresbureau ‘Congress Care’ info@congresscare.com of het NVPO secretariaat nvposecr@nvpo.nl

Accreditatie wordt aangevraagd bij: 

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen & Psychotherapeuten (FGzPT)
  • Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (NIP)
  • Registerplein (voorheen BAMw)
  • Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ)
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

NVPO Congres commissie 

Femke Jansen
Chantal Lammens
Maikel Mocking
Belle de Rooij
Miranda Velthuis (voorzitter)

Congres secretariaat

Congress Care | Europalaan 16 | Postbus 440 | 5201 AK ‘s-Hertogenbosch | www.congresscare.com | info@congresscare.com | +31(0)73 6901415

Foto’s NVPO Congres 2019