26e NVPO Congres

Afscheid van taboes rondom kanker: Van ongepast & ongemakkelijk naar gepast & gemakkelijk in het belang van de patiënt!

Taboes worden niet besproken, lastige onderwerpen wel. Deze dag zetten we bekendere maar zeker ook minder bekende taboes rondom kanker centraal. Maar wat is nu een taboe? Een lastig bespreekbaar onderwerp omdat je je hier zelf minder comfortabel bij voelt, (te) weinig vanaf weet, niet weet wat je te bieden hebt of afvraagt hoe dit valt bij de patiënt? Vandaag nemen we graag in gezamenlijkheid afscheid van taboes en slaan we de weg in van het goed geïnformeerd bespreekbaar maken van lastige onderwerpen.

Op maandag 21 september 2020 vindt het 26ste NVPO-Congres plaats in Cursus- en vergadercentrum Domstad, in Utrecht. Tijdens het NVPO congres worden bezoekers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderzoek en beleid binnen de psychosociale oncologie. Het congres is multidisciplinair en gericht op onder andere psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, (para)medici, onderzoekers en beleidsmakers.

Programma NVPO Congres

NVPO Congres commissie 

Femke Jansen
Chantal Lammens
Belle de Rooij
Miranda Velthuis (voorzitter)

Congres secretariaat

Congress Care | Europalaan 16 | Postbus 440 | 5201 AK ‘s-Hertogenbosch | www.congresscare.com | info@congresscare.com | +31(0)73 6901415

Annuleringsvoorwaarden:

Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 1 mei 2020 vindt restitutie plaats onder zonder kosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden

Accreditatie wordt aangevraagd bij en toegekend door:  

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen & Psychotherapeuten (FGzPT) met 6 punten 
  • Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (NIP) met 5,5 punten 
  • Registerplein (voorheen BAMw) met 5 punten (deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen / Maatschappelijk werk)
  • Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ) met 1,5 punt (categorie vakbekwaamheid)
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN) met 5 punten 
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 5 punten 

Inschrijftarieven:

Tarief/termijn     Tot 1 feb. 2020    Vanaf 1 feb. 2020           Ter plekke
NVPO-leden         € 147,00                          € 172,50                           € 200,00
Niet-leden            € 210,00                          € 235,00                          € 262,50
Studenten             €  78,00                           € 78,00                            €  78,00

Foto’s NVPO Congres 2019