NVPO congres

28e NVPO-congres 2022

Helaas waren we genoodzaakt de bijeenkomst naar online te verplaatsen, omdat we nog geen zicht hadden op de versoepelende maatregelen en er een keuze gemaakt moest worden.

Op het moment van beslissen, leek het niet verstandig/haalbaar om fysiek bij elkaar te komen op vrijdag 18 maart 2022 in Hogeschool Domstad, te Utrecht. Wij hopen op uw begrip en vertrouwen erop dat we ook voor deze digitale editie op uw bijdrage mogen rekenen.


‘Fitheid als medicijn, ook bij kanker!’

Tertiaire preventie: Fysieke en mentale fitheid als onderdeel van een effectieve behandeling van kanker

Tijdens het jaarlijkse NVPO-congres worden bezoekers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderzoek en beleid binnen de psychosociale oncologie. De deuren zijn geopend voor alle psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, (para)medici, onderzoekers, beleidsmakers of anderen die werkzaam zijn in zorg, onderzoek of beleid voor patiënten met kanker.

Het 28ste congres zal in het teken staan van tertiaire preventie: ‘Fitheid als medicijn, ook bij kanker!’. Door mensen fit te maken vóór of na hun behandeling kunnen we het succes van de behandeling van kanker verhogen. Zowel fysieke als mentale fitheid zijn daarom belangrijk onderdeel van een effectieve behandeling van kanker. Een goede samenwerking van de medische en paramedische disciplines is hierbij cruciaal.

Programma

Het plenaire ochtendprogramma wordt geleid door een van de voorzitters van de NVPO, Prof. dr. Peter Huijgens, Emeritus hoogleraar hematologie en voormalig bestuurder IKNL. Esther Vergeer, meervoudig paralympisch kampioen rolstoeltennis en -basketbal, vertelt hoe zij fitheid als medicijn gebruikte nadat ze de diagnose borstkanker kreeg. Prof. dr. Joost Klaase, chirurg en lid van de landelijke werkgroep prehabilitatie en Charissa Sabajo, arts-onderzoeker, Maxima Medisch centrum, vertellen tijdens een duo-presentatie alles over prehabilitatie; hoe fit zijn vóór de operatie zorgt voor betere uitkomsten na een operatie bij dikke darmkanker. Prof dr. Nico van Meeteren, hoogleraar perioperatieve gezondheid aan het Erasmus MC in Rotterdam en directeur van Health Holland, van de Nederlandse Topsector Life Sciences & Health deelt  het geheim van succesvolle gezondheidszorg: de juiste zorg op de juiste plek op het juiste tijdstip.

Tijdens de lunchpauze kunt u online zelf de posterpresentaties bekijken. Tijdens het middagprogramma kunt u deelnemen aan het wetenschappelijk middagsymposium. Het congres wordt afgesloten met de uitreiking van de Hanneke de Haes-award en de posterprijs.

08.45 – 09.30 uurInschrijven
09.00 – 09.30 uurAlgemene ledenvergadering NVPO
09.30 – 09.35 uurOpening congres
Ochtend
Plenair programma
Voorzitter: Prof. dr. Peter Huijgens, emeritus-hoogleraar hematologie & lid van de raad van toezicht van Hematon
09.35 – 12.30 uur
09.35 – 10.30 uurKracht & Kwetsbaarheid
Esther Vergeer, voormalig rolstoeltennisspeelster en rolstoelbasketbalspeelster

‘Op het moment dat je als achtjarig meisje merkt dat er geen gevoel meer in je benen zit en je in een rolstoel belandt….
Dat je als vrouw graag moeder wilt worden maar te horen krijgt dat je zelf geen kinderen mag dragen…. Dat na zeven jaar via allerlei omwegen en een draagmoeder uit Canada je kinderwens alsnog in vervulling gaat, dat je pas vier maanden moeder bent en dan de diagnose ‘borstkanker’ krijgt en met een kaal hoofd en plukken haar in je handen zit… Dan heb je helemaal niks aan een zin als ‘de keuze is aan jou hoe je er mee omgaat’. Want op dat moment is die grote verandering gewoon zwaar klote. Uiteindelijk komt dát moment dat jij die keuze hébt. Keuzes die leidden tot gouden medailles, tot een prachtige dochter en keuzes die me geholpen hebben om met ziekte om te gaan….’
10.30 – 11.00 uurPrehabilitatie
prof. dr. Joost Klaase, chirurg, UMC Groningen
Charissa Sabajo, arts-onderzoeker, Maxima Medisch Centrum

Prehabilitatie, het fit maken van patiënten voordat ze geopereerd worden, wordt steeds meer toegepast. Al langere tijd is het UMCG, onder leiding van prof. Joost Klaase, bezig met het prehabiliteren van patiënten en is er een prehabilitatiepoli opgezet. Prehabilitatie blijkt te werken om patiënten met darmkanker fit te krijgen. Helaas is prehabilitatie nog niet breed geïmplementeerd in de zorg. Om deze reden is de werkgroep prehabilitatie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde opgericht om richting te geven aan de implementatie van prehabilitatie in Nederland en ziekenhuizen te ondersteunen bij de uitrol van prehabilitatie.
11.00 – 11.30 uurPauze
11.30 – 12.00 uurImproving survival among patients beyond standard treatment alone: Data from over 100 RCTs point to the promise of psychosocial support
Julianne Holt-Lunstad, hoogleraar psychologie en neurowetenschappen, Brigham Young University
(PRE-RECORDED – 20 minuten / 10 minuten panel)

There is robust evidence from decades of interdisciplinary science documenting the protective effects of social connections on health and well-being, with the strongest evidence on longevity. Evidence strongly suggests that social connection qualifies as a protective factor for chronic disease and premature mortality. However, less is known about steps that can be taken to reduce risk. This talk will focus on evidence from a recent meta-analysis that evaluated the overall ef psychosocial interventions on survival among medical patients from 106 randomized control trials. Overall, this evidence points to the potential to increase survival beyond standard medical treatment alone and to the importance of prioritizing social factors within clinical settings.
12.00 – 12.30 uurUít de zorg!
Prof. dr. Nico L.U. van Meeteren, Executive Director and Secretary General, Health Holland (Topsector Life Sciences & Health), The Hague
Professor, Dept. Anesthesiology, Erasmus Medical Center, Rotterdam
CEO, Topcare


De juiste zorg op de juiste plek op het juiste tijdstip vergt meer dan de voorgenomen “Gezondheid en Zorg-volksverhuizing”, zeker ten aanzien van kwetsbare mensen die geconfronteerd worden met major life events en -transities.
De “juiste” vergt vooral en vooreerst veel van mij, van ons: gedragsverandering op basis van een ander paradigma en met een andere mindset en handelingspraktijk. Geen sinecure, wel lonend.
12.30 – 13.10 uurLunch
Middag
Praktijkimplementatiesessies
13.10 – 14.00 uur
Wetenschappelijk middagsymposium
14.00 – 16.30 uur
inclusief koffie- en theepauze
13.10

13:40
uur
The Right Meal Tertiaire preventie in de praktijkgesponsord door The Right Meal
Suzanne Vonk MSc, diëtist, leefstijlcoach en voedingswetenschapper bij The Right Meal & Lourens Pouwer, oprichter The Right Meal

Ziek zijn is topsport. Bij The Right Meal begeleiden diëtisten mensen met kanker in alle fasen van hun behandeling, bij voorkeur zo snel mogelijk na de diagnose. Niet pas starten met begeleiding als er sprake is van klachten of ondervoeding maar preventief om zo fit mogelijk te zijn tijdens en na de behandeling. The Right Meal werkt samen met verschillende ziekenhuizen, zoals het OLVG, het Maasstad ziekenhuis en het Radboud UMC om de zorg voor mensen met kanker te verbeteren. Daarnaast zijn ze recent gestart met het Better In Better Out project in het OLVG met voedingsbegeleiding voor en na operatie. The Right Meal combineert voedingsbegeleiding door diëtisten via beeldbellen met een app met recepten volledig afgestemd op de diagnose, behandeling, het dieet en de voorkeuren van de patiënt.
13.40

14.00
uur
Behandeling van een aanpassingsstoornis bij mensen die leven met en na kanker
Resultaten van de pilot Aanpassingsstoornis bij kankergesponsord door IKNL namens de Taskforce Cancer Survivorshipcare
Dr. Chantal Lammens, senior adviseur, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

De vergoeding voor behandeling van een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket gehaald. Dat heeft gevolgen voor veel (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten: zij krijgen niet de zorg waar zij behoefte aan hebben, vergoed. Met het uitbrengen van de richtlijn ‘Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker’ in 2016 werd het mogelijk om de psychologische zorg voor mensen met en na kanker duurzaam in te richten. Van 1 maart 2018 tot 1 september 2021 liep vanuit een samenwerking van het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ), het ministerie van VWS en ZonMW de pilot aanpassingsstoornis bij kanker. De resultaten van de pilot dienen om het ministerie van VWS te ondersteunen bij het nemen van een beslissing over de structurele vergoeding vanuit de basisverzekering voor de behandeling van een aanpassingsstoornis bij mensen die leven met en na kanker. Tijdens het NVPO congres wordt teruggeblikt op de afgelopen tien jaar, worden de resultaten van de pilot aanpassingsstoornis gepresenteerd en blikken we gezamenlijk vooruit hoe mede op basis van deze resultaten passende psyco-oncologische zorg voor mensen met en na kanker structureel te borgen.
14.00 uurWetenschappelijk middagsymposium
15.00 – 15.30 uurPauze
15.30 uurWetenschappelijk middagsymposium
16.30 uurUitreiking posterprijs en Hanneke de Haes award

Bekijk het volledige programma als pdf.


Wetenschappelijk middagsymposium

Klik op de hyperlinks voor samenvattingen.

14.00 uurPoster Pitch Flitssessie
Kanker Nazorg Wijzer in de huisartsenpraktijk: co-creatie van een blended care protocol
Michelle Smits MSc, Open Universiteit Heerlen
Onvervulde behoeften van patiënten met een zeldzame kanker: een systematische review
Eline de Heus MSc, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) / Radboudumc
Maatwerk in arbeidsparticipatiebegeleiding voor (ex-) kankerpatiënten op basis van de Stages of Change: perspectieven van experts en (ex-)kankerpatiënten
Amber Daniëlle Zegers MSc, Afdeling Public and Occupational Health, Amsterdam UMC locatie VUmc / Amsterdam Public Health Research Institute
Experiences of primary healthcare professionals with psychosocial support for reduced ability to eat in patients with advanced cancer: a qualitative interview study
Nora Lize, Netherlands Comprehensive Cancer Organisation (IKNL)
Samen Minder Moe? Een interview- en focusgroepstudie naar ervaringen, behoeftes en voorkeuren ten aanzien van betrokkenheid van de partner bij de psychologische internetbehandeling van chronische kankergerelateerde vermoeidheid
MSc Rosalie van Woezik, Assistant Research bij Helen Dowling Instituut
14.30 uurO1 Ontwikkeling van een leefstijlgesprekshulp voor zorgprofessionals om een gezonde leefstijl te bevorderen bij vrouwen met endometriumcarcinoom in nazorgconsulten – een toepassing van het Behaviour Change Wheel
Anne de Korte MSc, The Netherlands Comprehensive Cancer Organisation, Utrecht, The Netherlands
14.45 uurO2 Behoefte aan ondersteunende zorg bij hoofd-halskankerpatiënten vanaf diagnose tot twee jaar na behandeling: hoe is het beloop en wat hangt er mee samen?
Drs. Dominique Molenaar, Cancer Center Amsterdam Research Institute / Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, VUmc Cancer Center Amsterdam
15.00 uurPauze
15.30 uurKeynote: Samen Beter?!
Prof dr. Martha Grootenhuis, hoogleraar pediatrische psycho-oncologie, Prinses Maxima Medisch Centrum
16.00 uurO3 Kwaliteit van besluitvorming over potentiële deelname aan vroeg-klinisch onderzoek: decisional conflict is afhankelijk van gezondheidsstatus, tevredenheid en timing
Mirte van der Ham MSc, Department of Medical Oncology, Erasmus MC Cancer Institute, Rotterdam
16.15 uurGevorderde kanker heb je niet alleen: een dyadische benadering op zorgervaringen en kwaliteit van leven van mensen met gevorderde kanker en hun naasten
Drs. Janneke van Roij, onderzoeker, IKNL

Inschrijving is geopend!

U kunt zich inschrijven voor deelname aan het congres.

Tarieven per 11 februari 2022

Voor deelname aan de online bijeenkomst gelden gereduceerde registratietarieven

NVPO leden – 147,50 euro

Niet leden – 210,00 euro

Studenten – 72,00 euro

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen & Psychotherapeuten (FGzPT) (specialismen gezondheidspsycholoog) toegekend met 3 punten
  • Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (NIP) toegekend met 5 punten
  • Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) toegekend met 1,5 punten
  • Verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) (scholing oncologie) toegekend met 5 punten
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) toegekend met 5 punten
  • Registerplein (voorheen BMw) toegekend met 5,5 punten

NVPO Congres commissie

  • Chantal Lammens
  • Belle de Rooij
  • Carla Vlooswijk
  • Miranda Velthuis (voorzitter)

Meer informatie     

Indien u interesse heeft om dit congres mede te helpen organiseren stuur dan een mailtje naar het NVPO secretariaat nvposecr@nvpo.nl. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het congresbureau ‘Congress Care’ info@congresscare.com of het NVPO secretariaat nvposecr@nvpo.nl.

Congres secretariaat

Congress Care | Europalaan 16 | Postbus 440 | 5201 AK ‘s-Hertogenbosch | www.congresscare.com | info@congresscare.com | +31(0)73 6901415

Annuleringsvoorwaarden:

Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 24 februari 2022 vindt restitutie plaats zonder aftrek van kosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.


HOOFDSPONSOR


OVERIGE SPONSORENEerdere congressen