Inschrijven NVPO deskundigenbestand

Sinds 1 maart 2013 heeft de NVPO een deskundigenbestand dat bestaat uit zorgverleners werkzaam in de psychosociale oncologie. De zorgverleners in dit bestand voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Het deskundigenbestand geeft zorgverleners een erkende status binnen de psychosociale oncologische zorg en biedt hen de kans om beter vindbaar te worden voor verwijzers en patiënten. Daarnaast zijn deskundigen ook vindbaar in de verwijskankergids.

 Lees meer over de verwijsgidskanker

Naar het inschrijfformulier

Inschrijven deskundigenbestand

NVPO-leden krijgen een substantiële korting op de inschrijving in het deskundigenbestand. Er zijn drie mogelijkheden:

1) Ik ben NVPO-lid en wil me als deskundige inschrijven
Dien een verzoek in tot inschrijving in het deskundigenbestand als u aan de voorwaarden voldoet (zie stappenschema). De kosten van inschrijving in het deskundigenbestand zijn voor NVPO-leden € 35 per 5 jaar.

2) Ik wil NVPO-lid worden en ik wil me als deskundige inschrijven
Informatie en voordelen van lidmaatschap vindt u hier. Zodra u geregistreerd staat als lid, kunt u een verzoek indienen tot inschrijving in het deskundigenbestand, mits u aan de voorwaarden voldoet (zie stappenschema). De kosten van inschrijving in het deskundigenbestand zijn voor NVPO-leden € 35 per 5 jaar.

3) Ik ben geen NVPO-lid en ik wil me als deskundige inschrijven
Dien een verzoek tot inschrijving in het deskundigenbestand in als u aan de voorwaarden voldoet (zie stappenschema). De kosten van inschrijving in het deskundigenbestand zijn voor niet-leden € 75 per 5 jaar. 

Aan te leveren documenten

Om uw verzoek tot inschrijving in het deskundigenbestand goed te kunnen beoordelen, vragen wij om een (digitale) kopie van een aantal documenten. Doorloop het stappenschema om te zien of u aan de voorwaarden voldoet voor inschrijving.

1) Voldoet u aan de voorwaarden, dan vragen wij u één van de volgende documenten aan te leveren:

  • Opleidingscertificaat: indien u een psychosociale oncologie opleiding met NVPO-keurmerk* heeft afgerond, vragen wij om een (digitale) kopie van uw certificaat;
  • Werkgeversverklaring: indien u geen opleiding met NVPO keurmerk heeft afgerond, maar wel minimaal 2 jaar recente en relevante klinische werkervaring heeft als BIG geregistreerd psycholoog, psychotherapeut, psychiater of als Registerplein- (voorheen BAM-w) geregistreerd maatschappelijk werker of als SKGV-geregistreerd geestelijk verzorger in de psychosociale oncologie, dan vragen wij om een ingevulde NVPO werkgeversverklaring. Professionals die als zelfstandig ondernemer werken, kunnen geen werkgeversverklaring aanleveren.

 *Momenteel dragen de volgende opleidingen in Nederland het NVPO keurmerk:

  • Postmaster opleiding psychosociale oncologie (RINO Groep);
  • Opleiding psychosociale oncologie voor maatschappelijk werkers (HAN VDO);
  • Psychosociale oncologie voor geestelijk verzorgers (RINO Groep).

Meer informatie over het NVPO keurmerk.

Voorwaarden

Reguliere voorwaarden

Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers kunnen het stappenschema doorlopen om te zien of zij aan de reguliere voorwaarden voor opname in het deskundigenbestand voldoen.Zodra uw verzoek tot inschrijving in het deskundigenbestand is goedgekeurd, ontvangt u een factuur per e-mail. De inschrijvingskosten bedragen €35 voor NVPO-leden en €75 voor niet-leden. Inschrijving is 5 jaar geldig.

Procedure en bezwaar

Uw verzoek tot inschrijving in het deskundigenbestand zal beoordeeld worden door de ‘Inschrijvingscommissie Deskundigenbestand’. Binnen 4 weken ontvangt u bericht of uw verzoek is goedgekeurd of afgewezen. Tegen een besluit van de commissie kan eenmalig bezwaar worden aangetekend. Indien het bezwaar wordt verworpen, komt u uitsluitend in aanmerking voor inschrijving als u voldoet aan de reguliere voorwaarden voor inschrijving. Een bezwaar kunt u sturen naar nvposecr@nvpo.nl ten name van het NVPO bestuur.

Inschrijven?

Indien u aan de voorwaarden voldoet, kunt u zich hier inschrijven voor het deskundigenbestand.Naar het inschrijfformulier