NVPO Keurmerk

Het NVPO-keurmerk kennen wij toe aan scholingen binnen de psychosociale oncologie. Indien een scholing het NVPO-keurmerk draagt, dan voldoet deze aan een aantal minimumeisen wat betreft inhoud, duur, didactiek, kwalificaties van de opleiders, lesmateriaal en evaluatie.

Naar het aanvraagformulier

 

Wat biedt het NVPO keurmerk?

 

Als lid van de NVPO wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en activiteiten op psychosociaal oncologisch gebied. U krijgt:

Doel

Het doel van het NVPO-keurmerk is kwaliteitsborging van psychosociaal oncologische scholing.

Beroepsgroepen

Momenteel is er een NVPO-keurmerk voor psychosociaal oncologische scholing van de volgende beroepsgroepen:

NVPO Deskundigenbestand

Indien u een opleiding met het NVPO-keurmerk heeft afgerond en u voldoet aan de basiseis (BIG, Registerplein (voorheen BAM-w) of SKGV registratie), dan kunt u direct worden opgenomen in het NVPO deskundigenbestand. Een inschrijving in het deskundigenbestand is 5 jaar geldig. Na het verstrijken van deze termijn kunt u zich herinschrijven, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden voor herinschrijving zijn nog in ontwikkeling.

Accreditatie

In de toekomst zal de NVPO naast het NVPO-keurmerk ook accreditaties gaan verlenen. Bij het NVPO-keurmerk gaat het om relatief uitgebreide vormen van scholing (zoals cursussen of opleidingen), bij accreditatie kan het om andere vormen van scholing gaan (zoals cursussen, opleidingen, congressen, symposia, workshops en e-health).

Toetsing

Een opleidingsconsilium toetst of de aanvraag voldoet aan de eisen van het NVPO-keurmerk. Deze procedure duurt maximaal 6 weken.

Geldigheid

Het NVPO-keurmerk is 3 jaar geldig. Indien binnen deze termijn wijzigingen binnen de scholing plaatsvinden, dan is de aanvrager verplicht om deze mee te delen aan de NVPO (nvposecr@nvpo.nl). De wijzigingen worden voorgelegd aan het consilium. Het consilium beslist of de wijzigingen consequenties hebben voor het toegekende NVPO-keurmerk.

Kosten

Het aanvragen van het NVPO-keurmerk is kosteloos. Het daadwerkelijk verkrijgen van het aangevraagde NVPO-keurmerk kost €195,- (voor 3 jaar).

Certificaat

Zodra het NVPO-keurmerk wordt toegekend, ontvangt de aanvrager een certificaat.

Momenteel hebben de volgende scholingen het NVPO-keurmerk:Postmaster opleiding psychosociale oncologie (RINO groep)Opleiding psychosociale oncologie voor maatschappelijk werkers (HAN VDO)Psychosociale oncologie voor geestelijk verzorgers (RINO groep)

Scholingen met NVPO-keurmerk

Momenteel hebben de volgende scholingen het NVPO-keurmerk:

  • Postmaster opleiding psychosociale oncologie (RINO groep)
  • Opleiding psychosociale oncologie voor maatschappelijk werkers (HAN VDO)
  • Psychosociale oncologie voor geestelijk verzorgers (RINO groep)

Het NVPO keurmerk aanvragen

Aanbieders van scholing binnen de psychosociale oncologie kunnen het NVPO-keurmerk aanvragen.

Naar het aanvraagformulier

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven

Inschrijven