Informatie over lange termijn gevolgen kankerbehandeling schiet tekort

Leestijd: 2 min


De helft van de kankerpatiënten heeft geen idee van de (lange termijn) bijwerkingen van de kankerbehandeling. Dit blijkt uit onderzoek van patiëntenbeweging Levenmetkanker van afgelopen december. De behandeling van kanker is vaak ingrijpend en kan leiden tot blijvende klachten als de behandeling is afgerond.

 

Uit ons onderzoek blijkt  dat 47% van de mensen na afloop van de behandeling nog last hadden van bijwerkingen. Vermoeidheidsklachten worden het meest genoemd, gevolgd door concentratieverlies en emotionele onbalans. Opmerkelijk is het hoge aantal mensen, 20%, dat niet kan werken doordat zij dagelijks last ondervinden. Patiëntenbeweging Levenmetkanker heeft onderzocht of kankerpatiënten – voorafgaand aan de behandeling – op de hoogte waren  van de (lange termijn) bijwerkingen. De online vragenlijst werd door 316 (ex-)patiënten ingevuld. Van de deelnemers was 50%  vooraf niet geïnformeerd over bijwerkingen. Een aantal respondenten geeft aan dat als ze dit vooraf hadden geweten, ze wellicht voor een andere behandeling hadden gekozen.
Weloverwogen kiezen vraagt time out

Levenmetkanker benadrukt dat bij de keuze voor een behandeling de negatieve gevolgen nadrukkelijk aandacht moeten krijgen, en daarmee de balans tussen overleven en kwaliteit van leven. Wij pleiten daarom voor een time out tussen diagnose en behandeling in de vorm van een Kiesgerust-gesprek met de eigen huisarts. Een gesprek  waar de huisarts met de patiënt nagaat of deze beschikt over alle relevante informatie om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

leven met kanker