De STEP-interventie is een stapsgewijze psychologische interventie ontwikkeld voor patiënten met hoofdhalskanker en longkanker met klachten van angst en depressie.


Beschrijving interventie

Symptomen van angst en depressie komen regelmatig voor bij patiënten die behandeld zijn voor kanker. Voor de behandeling van deze klachten is een stepped care programma ontwikkeld, waarbij allereerst effectieve maar laag-intensieve behandeling wordt aangeboden aan patiënten, gevolgd door, indien nodig, meer intensieve behandeling. Het stepped care programma bestaat uit vier stappen: twee weken waakzaam afwachten (stap 1), een begeleide zelfhulpcursus via een boekje of via internet (stap 2), probleemoplossende therapie aangeboden door een gespecialiseerd verpleegkundige (stap 3) en behandeling door een psycholoog of psychiater (stap 4). Wanneer een stap onvoldoende herstel oplevert wordt een vervolgstap aangeboden aan de patiënt.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)


Onderzoek heeft aangetoond dat dit stapgewijze zorgprogramma zowel effectief als kostenbesparend is.
Publicaties
  • Krebber et al. (2012). Stepped care targeting psychological distress in head and neck and lung cancer patients: a randomized clinical trial. BMC Cancer. - publicatie openen
  • Krebber et al. (2016). Stepped care targeting psychological distress in head and neck cancer and lung cancer patients: a randomized, controlled trial. Ann Oncol. - publicatie openen
  • Jansen et al. (2017). Cost-Utility of Stepped Care Targeting Psychological Distress in Patients With Head and Neck or Lung Cancer. JCO. - publicatie openen
  • Jansen et al. (2019). Stepped care targeting psychological distress in head and neck cancer and lung cancer patients: which groups specifically benefit? Secondary analyses of a randomized controlled trial. Support Care Cancer. - publicatie openen