Groei aantal en gekwalificeerde oncologiezorgnetwerken in Nederland 

Leestijd: 2 min


Er zijn steeds meer en gekwalificeerde oncologiezorgnetwerken in Nederland: 44 (2022) naar 57 (eind 2023). En dat aantal blijft stijgen (64, maart 2024). Dat is goed nieuws! Immers we willen allemaal dat mensen die leven met en na kanker en die kampen met de gevolgen van kanker dichtbij huis passende zorg vinden. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners (bijvoorbeeld fysiotherapeuten, huisartsen en diëtisten) die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden.  

Kwaliteitstoetsing oncologiezorgnetwerken 

Om de kwaliteit van oncologiezorgnetwerken te verbeteren en te borgen, kunnen oncologiezorgnetwerken, hun kwaliteit laten toetsen. De toetsing vindt plaats aan de hand van de kwaliteitscriteria die door het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Zorg (LOPPSOZ) zijn opgesteld. De Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) voert de toetsing uit namens LOPPSOZ. Eén keer per jaar evalueert LOPPSOZ de kwaliteitscriteria op basis van de resultaten van de kwaliteitstoetsing.  

Aanpassing kwaliteitscriteria 2024 

Evaluatie van de kwaliteitstoetsing 2023 door LOPPSOZ heeft ertoe geleid dat één criterium per 6 februari 2024 is aangepast:  

  • Het oncologiezorgnetwerk streeft er naar dat minimaal 60% (was 50%) of meer van haar leden (van beroepsgroepen die vertegenwoordigd zijn in de Verwijsgids Kanker) opgenomen is in de Verwijsgids Kanker. 

De reden voor deze aanpassing is dat vrijwel alle oncologiezorgnetwerken een paar jaar voldoen aan het criterium ‘minimaal 50% of meer van haar leden (van beroepsgroepen die vertegenwoordigd zijn in de Verwijsgids Kanker) zijn opgenomen in de Verwijsgids Kanker’. Daarnaast is het aantal oncologiezorgnetwerken, waarvan 60% of meer van de leden is opgenomen in de Verwijsgids Kanker flink toegenomen. Met de verhoging naar 60% wil LOPPSOZ de kwaliteit van de oncologiezorgnetwerken verder verstevigen. 

> Lees meer over de resultaten van de kwaliteitstoetsing oncologiezorgnetwerken 2023.

> Wil je een oncologiezorgnetwerk vinden, je hierbij aansluiten of een oncologiezorgnetwerk starten? Kijk dan op www.oncologiezorgnetwerken.nl.