Kennisagenda Palliatieve Zorg

Leestijd: < 1 min


Stichting PALZON presenteert de eerste Kennisagenda Palliatieve Zorg. Deze kennisagenda biedt een actueel en breed gedragen overzicht van voor de praktijk relevante kennisvragen binnen de palliatieve zorg. De kennisagenda geeft aan welke kennis er nog nodig is om de palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren en biedt handvatten aan onderzoekers, aan financiers van onderzoek, aan patiëntenverenigingen en aan alle professionals en informele zorgverleners in zorg en welzijn.

Deze kennisagenda is zeker geen eindpunt, maar juist een startpunt én uitnodiging om met elkaar aan de slag te gaan om door onderzoek samen te werken aan passende palliatieve zorg met oog voor patiënten en naasten in al hun diversiteit.