Nationaal congres palliatieve zorg: 5 november 2020

Leestijd: 2 min


De palliatieve zorg is, net als de andere zorgverlening, enorme geraakt door Corona. Het belang van een kwalitatief goed leven en sterven kreeg hierdoor nationale aandacht. Wat draagt bij aan een goede laatste levensfase? Dat blijkt in gesprekken hierover voor iedere persoon verschillend. Patiënten en hun naasten nemen steeds meer het initiatief om hierover te praten waardoor proactieve zorgplanning langzaamaan ‘gewoner’ wordt. Dit maakt maatwerk mogelijk, door goede afstemming tussen zorgverlener en patiënt en naasten.

Tijdens deze online bijeenkomst gaat dagvoorzitter Inge Diepman in gesprek met deskundigen over palliatieve zorg tijdens de COVID-19 crisis, nabijheid, advance care planning (ACP), triage en ‘5 jaar Palliantie en nu verder’. Na enkele voordrachten en gesprekken aan tafel, gaat u samen in discussie over 4 zogenaamde ‘heilige huisjes’, voorbeelden uit de dagelijkse praktijk in de palliatieve zorg waarbij al een vastomlijnd idee bestaat, dat bij nader onderzoek niet juist blijkt te zijn. U beslist of deze voorbeelden in stand blijven of worden afgebroken.

De conferentie sluit af met het uitdelen van de uitreiking van de eerste Palliactief Award en de bekendmaking van de winnaars van de Jaarprijzen Onderzoek en Impact.

U kunt hier meer informatie vinden.