Nomineer uw bijzondere collega voor de Hanneke de Haes Award 2024

Leestijd: 2 min


Het bestuur van de NVPO nodigt u uit een kandidaat voor te dragen voor de Hanneke de Haes Award 2024. De Hanneke de Haes Award 2024 wordt toegekend aan een persoon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de psychosociale oncologie in Nederland. De bijzondere verdiensten kunnen liggen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, psycho-oncologische zorgverlening, organisatie van de psychosociale zorgverlening, deskundigheidsbevordering en onderwijs, en/of bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Een jury adviseert het bestuur over de toekenning van de prijs. Alle bij de psychosociale oncologie betrokken personen kunnen het bestuur op kandidaten attenderen. Kandidaten die eerder genomineerd werden, kunnen opnieuw worden voorgedragen. De attendering geschiedt schriftelijk en dient vergezeld te gaan van een omschrijving van de bijzondere verdiensten voor de psychosociale oncologie en/of de vereniging en een Curriculum Vitae van de te nomineren persoon.

De Hanneke de Haes Award 2024 wordt uitgereikt tijdens het 25e internationale psycho-oncologie congres, IPOS 2024, welke zal plaatsvinden van 24-27 september 2024 te Maastricht. De winnaar of winnares ontvangt een oorkonde, een kunstwerk en een dinerbon ter waarde van €250,-. Nominaties voor de Hanneke de Haes Award 2024 kunnen worden ingediend tot en met 15 mei 2024 bij het secretariaat van de vereniging via nvposecr@nvpo.nl o.v.v. Nominatie Hanneke de Haes Award 2024