Publicatie resultaten pilot Aanpassingsstoornis bij kanker in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Leestijd: 2 min


Van 1 maart 2018 tot 1 september 2021 liep de pilot Aanpassingsstoornis bij kanker. Binnen deze pilot ontvingen de deelnemers passende, volledige vergoedde zorg voor hun aanpassingsstoornis door hiervoor geschoolde behandelaren uit het Deskundigenbestand van de NVPO.

De resultaten vanuit deze pilot zijn nu gepubliceerd in het NTvG. Ook is er een podcast te beluisteren waarin Vera Atema,, adviseur bij IKNL, geïnterviewd wordt over de resultaten.

Op basis van de resultaten uit deze pilot met betrekking tot het effect van de behandeling op het welzijn van patiënten wordt aanbevolen om de behandeling voor een aanpassingsstoornis structureel (financieel) toegankelijk te maken voor mensen die leven met en na kanker.
Per 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel de nieuwe wijze van bekostiging voor de GGZ. Voor de doelgroep kankerpatiënten met een aanpassingsstoornis moet worden nagegaan of de nieuwe financieringsstructuur op basis van de aard en ernst van de klachten tot passende zorg en bekostiging leidt. Dit wordt met de partners binnen het Landelijk Overleg Paramedische en PsychoSociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ), waaronder de NVPO,  op dit moment nader onderzocht.

Lees meer informatie over de pilot Aanpassingsstoornis


Ontstaan pilot Aanpassingstoornis bij kanker
De pilot – uitgevoerd door het IKNL – is ontstaan vanuit een samenwerking van het Landelijk Overleg Paramedische en PsychoSociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ), het ministerie van VWS en ZonMw. Het ministerie van VWS maakt deze pilot financieel mogelijk. De evaluatie van de pilot kan plaatsvinden dankzij een samenwerking met KWF Kankerbestrijding. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met het Trimbos Instituut en de Werkgroep Richtlijn Aanpassingsstoornissen.