Uitnodiging tot commentaar Concept definitie en taakomschrijving Vast Aanspreekpunt Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis

Leestijd: 2 min


Per 1 mei 2023 is IKNL als penvoerder namens de Taskforce Cancer Survivorshipcare het project Vast Aanspreekpunt Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis gestart. Een eerste stap in dit project is het ontwikkelen van de ‘Definitie en taakomschrijving van een Vast Aanspreekpunt (VAP) Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis’, gedragen door de relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen, als ook patiëntenorganisaties en andere relevante koepelorganisaties. 

Commentaarronde

Wij ontvangen graag van uw vereniging of organisatie commentaar op deze concept definitie en taakomschrijving VAP Oncologie. Hiervoor hebben we een reactieformulier opgesteld. Wij vinden het belangrijk uw argumentatie te horen als u het niet eens bent met de omschrijving van de definitie en of de taakomschrijving. Ook willen we graag weten welke wijziging u voorstelt. De uiteindelijke ‘Definitie en taakomschrijving VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis’ wordt waar mogelijk belegd bij de verschillende relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk vóór 24 mei 2024 via het reactieformulier? Wanneer de deadline voor uw vereniging of organisatie onverhoopt niet haalbaar is, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Graag ontvangen wij het commentaar van uw vereniging of organisatie gebundeld in één reactieformulier.

Autorisatie

Na beoordeling van de ontvangen commentaren en eventuele aanpassingen van de ‘Definitie en taakomschrijving VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis’, sturen wij de definitieve versie ter autorisatie naar de betrokken verenigingen. Daarna ontvangt u een terugkoppeling op het door u gegeven commentaar en de reactie van het projectteam. De autorisatiefase start naar verwachting in de maand juli 2024. Als de definitie en taakomschrijving ter autorisatie worden aangeboden, is het geven van inhoudelijk commentaar niet meer mogelijk.

Meer informatie over het project Vast Aanspreekpunt? Zie: Vast Aanspreekpunt Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis (iknl.nl)

Wanneer u vragen heeft over deze commentaarronde, dan kunt contact opnemen met Miranda Velthuis, projectleider (m.velthuis@iknl.nl) of Sietske van der Veldt, projectcoördinator (s.vanderveldt@iknl.nl, 06 25 35 3569).

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.