Uw hulp gevraagd: update overzicht paramedische en psychosociale oncologische interventies

Leestijd: 4 min


Waarom deze update?

De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) heeft in 2015 het rapport ‘Interventies in de psychosociale oncologische zorg’ uitgegeven. Dit rapport geeft een overzicht van interventies op het gebied van paramedische en psychosociale oncologische zorg die, al dan niet in onderzoeksverband aangeboden werden aan mensen die leven met en na kanker en hun naasten. Nu, 2020, is het tijd voor een update. Graag vragen we hiervoor uw medewerking*.

Om inzicht te krijgen in de zorg die wordt geboden aan mensen die leven met en na kanker is een overzicht van o.a. aangeboden (evidence-based) interventies essentieel. Niet alleen voor zorgprofessionals die elkaar op deze manier beter weten te vinden en de juiste zorg op de juiste plek te kunnen geven. Ook voor onderzoekers en beleidsmakers. Zo kunnen onderzoekers tijdig bepalen of het wetenschappelijk onderzoeken van een interventie gewenst is en zo ja, welke zorgprofessionals hierbij kunnen aansluiten. Beleidsmakers krijgen een completer beeld van de zorg en met name ook van de hiaten. Kortom, het gehele veld en uiteindelijk de patiënt kan hiervan profiteren.  

De NVPO werkt nauw samen met diverse organisaties om de zorg voor de gevolgen van kanker te verbeteren. Eén van de samenwerkingspartners is IKNL. Omdat zowel de NVPO als IKNL het bieden van inzicht in en overzicht van geboden zorg belangrijk vinden, trekken wij samen op in dit project.

Graag uw hulp

Voor de update van het overzicht van het aanbod van paramedische en psychosociaal oncologische interventies vragen wij onder andere zorgverleners en onderzoekers om informatie aan te leveren. Ook uw hulp hebben wij nodig. Mogelijk bent u betrokken bij onderzoek naar of de ontwikkeling van paramedische en/of psychosociale interventies voor mensen met kanker en/of hun naasten. Zo ja, dan vragen we u om de vragenlijst (separaat voor elke interventie die u in wilt sturen) in te vullen. Ook informatie over interventies die in het verleden zijn ontwikkeld maar (nog) niet geïmplementeerd zijn dan wel gestopt zijn of interventies die zijn ontwikkeld en momenteel in studieverband worden aangeboden, ontvangen wij graag van u.

Interventies en voorwaarden

Onder een interventie verstaan we een doelgerichte en systematische werkwijze te gebruiken door professionals in de paramedische en psycho-oncologische zorg. Indien uw interventie aan onderstaande voorwaarden voldoet ontvangen wij deze graag van u. De interventie:

  • is kanker specifiek en is bedoeld voor mensen die leven met en na kanker, naasten en/of nabestaanden
  • wordt aangeboden door (basale) professionele zorgverleners of via zelfmanagement
  • is gericht op het voorkomen of verbeteren van de gevolgen van kanker op psychisch, sociaal, fysiek en zingevingsvlak
  • beschikt over een duidelijk en overdraagbare beschrijving van de interventie
  • is ontwikkeld en/of wordt aangeboden in Nederland

De update van het aanbod van paramedische en psychosociaal oncologische interventies verschijnt op de website van de NVPO, waarschijnlijk als onderdeel van de interactieve en vrij toegankelijke Kennishub. De Kennishub geeft momenteel een overzicht van actueel en lopend wetenschappelijk onderzoek. Hier wordt een digitaal doorzoekbare database van paramedisch en psychosociaal oncologische interventies aan toegevoegd. Deze database kan vervolgens door onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers en mensen met kanker geraadpleegd worden.

Vragenlijst en deadline

Vorige week hebben wij via diverse kanalen een verzoek tot het invullen van de vragenlijst gestuurd. Mocht deze u onverhoopt niet bereikt hebben dan kunt u de vragenlijst digitaal invullen via de volgende link https://www.surveymonkey.com/r/nieuwepsointerventies. Mocht u betrokken zijn bij meerdere interventies, dan vragen we u de vragenlijst separaat voor elke interventie in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kost 10 à 15 minuten. Graag de vragenlijst niet tussentijds onderbreken, uw gegevens worden namelijk niet tussentijds opgeslagen. Wij stellen het op prijs als u de vragenlijst voor 23 oktober invult.

Wij waarderen het zeer als u ons wilt wijzen op andere interventies die bij u bekend zijn. U kunt deze mail gerust door sturen naar collega’s of de gegevens van een contactpersoon aan ons doorgeven.

Contact

Hebt u vragen over deze update van de interventies paramedische en psychosociale oncologische zorg en de vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met Saskia Lunter, s.lunter@iknl.nl.