NVPO-award 2019

Leestijd: 2 min


Nomineer uw bijzondere collega voor de NVPO Award 2019

Het bestuur van de NVPO nodigt u uit een kandidaat voor te dragen voor de NVPO-Award 2019. De NVPO-Award wordt toegekend aan een persoon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de psychosociale oncologie in Nederland. De bijzondere verdiensten kunnen liggen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, psycho-oncologische zorgverlening, organisatie van de psychosociale zorgverlening, deskundigheidsbevordering en onderwijs, en/of bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Een jury adviseert het bestuur over de toekenning van de prijs. Alle bij de psychosociale oncologie betrokken personen, inclusief leden van de jury en het bestuur van de NVPO, kunnen het bestuur op kandidaten attenderen. Kandidaten die eerder genomineerd werden, kunnen opnieuw worden voorgedragen. De attendering geschiedt schriftelijk en dient vergezeld te gaan van een omschrijving van de bijzondere verdiensten voor de psychosociale oncologie en/of de vereniging en een Curriculum Vitae van de te nomineren persoon.

De NVPO-Award wordt uitgereikt tijdens de jaarvergadering die plaatsvindt tijdens het NVPO-congres op vrijdag 15 maart 2019, en bestaat uit een oorkonde en een beeldje. Nominaties voor de NVPO-Award 2019 kunnen worden ingediend tot en met 15 februari 2019 bij het bestuur van de vereniging via secretaris@nvpo.nl ter attentie van Gerwin Witvoet.

Rectificatie: in een eerdere oproep werd per abuis een niet bestaand  e-mailadres vermeld. Mocht u een nominatie naar voorzitter@nvpo.nl hebben gemaild dan verzoeken wij u om dit nogmaals te sturen naar secretaris@nvpo.nl.