A sexual rehabilitation program for women with gynaecological cancers receiving radiotherapy

<-- Home Kennishub

‘Dankzij verbeterde overlevingskansen van gynaecologische kankerpatiënten is de aandacht voor de kwaliteit van leven na de behandeling toegenomen. Seksualiteit is daar een belangrijk onderdeel van.’

Introductie

Jaarlijks wordt er bij meer dan 4000 vrouwen gynaecologische kanker gediagnosticeerd en wordt 40% daarvan behandeld met radiotherapie (RT), primair (volledige behandeling met radiotherapie) of na chirurgische (postoperatieve radiothera­pie). Vaak gerapporteerde seksuele klachten na een behandeling met radiotherapie zijn verminderde zin en satisfactie, pijn bij de gemeenschap, vaginale droogheid en vaginale klachten als vernauwing en/of verkorting van de vagina. Vernauwing en verkorting kunnen zoveel mogelijk worden voorkomen door regelmatig gebruik van vaginale pelottes, en wordt daarom wereldwijd geadviseerd na RT in het bekken. Ondanks de voordelen van regelmatig gebruik van vagi­nale pelottes, oefenen veel vrouwen niet. Een kortdurende cognitief gedragstherapeutische (CGT) interventie (4 zittin­gen) helpt vrouwen mogelijk om meer gebruik te maken van pelottes en minder angst te ervaren in seksuele situaties.

Doel studie

Omdat er nog nauwelijks effectieve behandelingen zijn voor seksuele problemen bij gynaecologische kankerpatiën­ten na behandeling met RT, wordt in dit project een CGT interventie ontwikkeld en onderzocht op toepasbaarheid in de klinische praktijk. Aangezien vaginale dilatatie een essentieel onderdeel is van seksuele rehabilitatie na RT, ligt de focus op het vergroten van het gebruik van vaginale pelottes. Door zowel patiënten als zorgverleners te betrekken in het onderzoek wordt geprobeerd zowel faciliterende factoren als barrières te identificeren die relevant zijn voor de ontwikkeling voor een seksueel rehabilitatie programma.

Vraagstelling/ hypotheses

Onderzocht wordt of er consensus bestaat onder zorgverleners wat betreft welke patiënten, wat voor soort zorg en informatie zouden moeten krijgen over vaginale dilatatie. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke barrières er onder vrouwen bestaan om de vaginale pelottes te gebruiken na RT. Tot slot wordt de korte CGT interventie onderzocht op toepasbaarheid bij patiënten en zorgverleners.

(Klinische) relevantie

De resultaten van dit onderzoek bieden concrete handvaten om de hulpverlening ten aanzien van de seksuele rehabi­litatie na RT bij gynaecologische kanker te verbeteren.

Translatie/ implementatie

Met de resultaten van dit onderzoek wordt de ontwikkeling en evaluatie van een programma ten behoeve van de seksuele rehabilitatie van gynaecologische kankerpatiënten na radiotherapie mogelijk gemaakt.