Begeleide online zelfhulp interventie voor depressieve symptomen bij patiënten met tumoren binnen of buiten het entraal zenuwstelsel

<-- Home Kennishub

Introductie

In Nederland worden ongeveer 1000 mensen per jaar ge­diagnosticeerd met een glioom (hersentumor). Depressie vormt bij deze patiënten een aanzienlijk gezondheids­probleem. Depressie hangt bij deze patiënten samen met een hogere morbiditeit en een slechtere overleving. Daarnaast is depressie de belangrijkste onafhankelijke voorspeller van kwaliteit van leven van glioompatiën­ten. Dit heeft niet alleen effect op de patiënt, maar ook op hun naasten (bijv. de partner of een familielid). Her­sentumorpatiënten zijn over het algemeen niet snel ge­neigd om hulp te zoeken voor psychische problemen. Het internet is echter een medium dat gemakkelijk gebruikt kan worden als middel om hulp te zoeken.

Doel studie

De ontwikkeling van een begeleide zelfhulpcursus via internet voor hersentumorpatiënten met milde tot matige de­pressieve symptomen. Deze cursus wordt gebaseerd op een bestaande interventie waarvan de effectiviteit reeds is bewezen (‘Alles Onder Controle’). De effectiviteit van dit type interventie is nog niet onderzocht bij patiënten met een hersentumor. Wij vergelijken verschillende groepen: een groep patiënten met een glioom, en een groep patiënten met een hema­tologische maligniteit. Alle patiënten krijgen toegang tot de begeleide zelfhulp cursus, waarbij de patiënten met een hersentumor worden gerandomiseerd (ofwel patiënten krijgen de internetbehandeling direct, of na een wachtperiode van 3 maanden).

Vraagstelling/ hypotheses

Door de verschillende patiëntengroepen en hun naasten met elkaar te vergelijken willen wij onderzoeken of: De internet­interventie effectief is in het verminderen van depressieve symptomen bij glioompatiënten. Het eventuele effect van de cursus samenhangt met een specifieke aandoening (een maligniteit in de hersenen of een hematologische maligniteit zonder betrokkenheid van het centraal zenuwstelsel). Indien de depressieve symptomen van de patiënten verminderen, ook de stemming en kwaliteit van leven van hun naasten verbeteren.

(Klinische) relevantie

Depressie hangt bij glioompatiënten samen met een hogere morbiditeit en een slechtere overleving. Daarnaast is depressie de belangrijkste onafhankelijke voorspeller van kwaliteit van leven van patiënten met hersentumoren. Dit heeft niet alleen effect op de patiënt, maar ook op hun naasten. Middels begeleide zelfhulp via internet is de mogelijk­heid ontstaan om hulp te verlenen aan grote groepen patiënten. In dit opzicht vormt de interventie een belangrijke aanvulling op het bestaande hulpverleningsaanbod in Nederland.

Translatie/ implementatie

Indien de internetinterventie effectief blijkt, zal ook een schatting van de kosteneffectiviteit gemaakt worden. We streven ernaar deze behandeling voor alle patiënten met een glioom beschikbaar te stellen door deze in de huidige zorg te implementeren.