De rol van spiritualiteit bij het omgaan met kanker

<-- Home Kennishub

Introductie

De laatste decennia is er in toenemende mate aandacht voor de in­vloed van religieuze en seculiere spiritualiteit op het leven. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat mensen die religieus/spiritueel zijn een hogere kwaliteit van leven ervaren dan mensen die zich niet be­zig houden met religie/spiritualiteit. Ook zouden religieuze/spirituele mensen minder depressief en angstig zijn. De veronderstelling is dat spiritualiteit bijdraagt aan het emotionele welzijn, omdat het mensen handvatten en steun biedt bij het omgaan met ingrijpende gebeurte­nissen in het leven, zoals bijvoorbeeld kanker. Er is echter nog weinig bekend over de aard van de relatie tussen spiritualiteit en emotioneel welzijn (welbevinden/distress). Is het welzijn bijvoorbeeld een gevolg van spiritualiteit? Of zijn beiden onlosmakelijk met elkaar verbonden? Welke aspecten van spiritualiteit zijn met name belangrijk voor het welzijn in de context van kanker? Wat zijn de mechanismen waarmee spiritualiteit het welzijn beïnvloedt?

Doel studie

Het doel van deze studie is meer inzicht te krijgen in de relatie tussen spiritualiteit en emotioneel welzijn onder men­sen met kanker die hiervoor met curatieve intentie worden behandeld. Spiritualiteit wordt in deze studie gedefinieerd als ‘het zoeken naar en ervaren van verbondenheid met de essentie van het leven’. Deelnemers kunnen daarmee hun spiritualiteit zow

Vraagstelling/ hypotheses

1. Is de mate van spiritualiteit van mensen met kanker voorspellend voor hun latere emotionele welzijn? 2. Zo ja, hoe komt deze relatie tot stand? 3. Vermindert spiritualiteit de invloed van lichamelijke klachten op het welzijn? Wordt de relatie verklaart door een hogere sociale steun of optimisme van spirituele mensen? 4. Hoe beleven mensen met kanker zelf de rol van spiritualiteit in het omgaan met kanker?

(Klinische) relevantie

Het inzicht in het wat en hoe van de rol van spiritualiteit bij het omgaan met kanker kan hulpverleners en beleidsma­kers in de (psycho­)oncologie helpen in te schatten hoe groot het belang van spiritualiteit is voor het welzijn van hun patiënten, en welke aspecten van spiritualiteit een rol spelen. Zo kunnen zij beter handen en voeten geven aan de spirituele zorgverlening in hun instelling. Dit kan de zorg voor (spirituele) kankerpatiënten verbeteren.

Translatie/ implementatie

Deze studie heeft geen directe translatie/implementatie doelen. Verder onderzoek zal nodig zijn om te bepalen hoe de resultaten van dit onderzoek zich precies vertalen naar de (psycho­)oncologische praktijk.