Doelverstoring en doelaanpassingen bij patiënten met kanker

<-- Home Kennishub

Introductie

Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, verandert er direct zeer veel in het leven. De ziekte staat ineens centraal. Activiteiten die heel gewoon waren, zijn plotseling niet meer mogelijk. Lang ge­koesterde dromen en wensen moeten tijdelijk of voorgoed worden losgelaten. Dit alles kan leiden tot veel negatieve emoties. Tijdens het onderzoek Doelver-storing en doelaanpassing bij patiënten met kanker willen we patiënten met co­lorectaal carcinoom volgen om er achter te komen hoe zij hun ziekteproces erva­ren en waar ze tegenaan lopen tijdens dit proces. We proberen dit uit te zoeken aan de hand van de doelen (de wensen of plannen die mensen hebben) die worden verstoord na de diagnose. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in de manie­ren waarop patiënten met colorectaal carcinoom met deze doelverstoring omgaan en wat voor invloed dit heeft op hun psychische en fysieke welbevinden.

Doel studie

Het onderzoek richt zich op: 1. de impact van kanker op doelen van kankerpatiënten met verschillende prognoses over tijd, 2. de actuele doelaanpassingsstrategieën die gebruikt worden door kankerpatiënten met verschillende progno­ses over tijd, en 3. de relatie tussen doelverstoring, doelaanpassing en psychisch en fysiek welbevinden.

Vraagstelling/ hypotheses


(Klinische) relevantie

Met de verkregen informatie hopen wij in de toekomst begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden die nauw aansluit bij de problemen van patiënten met colorectaal carcinoom.

Translatie/ implementatie