Effect van beweging tijdens chemotherapie – PACES: Physical exercise during Adjuvant Chemotherapy Effectiveness Study

<-- Home Kennishub

Introductie

Vermoeidheid komt voor bij 80-100% van de pati­enten die chemotherapie ondergaan. Bij 24­40% van de overlevers van borstkanker resulteert dit in ernstige en chronische vermoeidheid, wat een negatief effect heeft op dagelijkse activiteiten, sociale reïntegratie en algehele kwaliteit van le­ven. Patiënten die chemotherapie krijgen, erva­ren ook vaak spieratrofie en een verminderde in­spanningstolerantie. Spieratrofie kan direct door chemotherapie ontstaan, maar kan ook deels worden toegeschreven aan een inactieve leefstijl en het daaropvolgende verlies van cardiorespira­toire fitheid en spierkracht. De bewegingsinterventies in voorgaande studies zijn zeer divers, maar vaak met een lage trainingsprikkel. Sommige gebruiken bewegingsprogramma’s voor in de thuissituatie, andere intensief begeleide programma’s met krachttrai­ning, aerobe training of een combinatie. Geen studie vergeleek de verschillende modaliteiten direct met elkaar. Daar­naast ontbreek een kosteneffectiviteitsanalyse van beweging tijdens chemotherapie.

Doel studie

Dit onderzoek evalueert de (kosten)effectiviteit van 2 bewegingsprogramma’s; een laag intensief programma dat thuis wordt uitgevoerd (Onco­Move) en een matig intensief, gestructureerd en fysiotherapeutisch begeleid bewe­gingsprogramma (OnTrack). Hierbij gaat het om het behouden of verbeteren van fysieke fitheid (cardiorespiratoire fitheid en spierkracht) en kwaliteit van leven, en het verminderen van vermoeidheid bij patiënten met borst­ of darm­kanker tijdens adjuvante chemotherapie. De PACES­studie maakt, als 1 van 4 klinische studies, deel uit van het ‘Alpe d’HuZes Cancer Rehabilitation’ (A­CaRe)­onderzoeksprogramma.

Vraagstelling/ hypotheses

Wat is de (kosten)effectiviteit van een laag intensief programma dat thuis wordt uitgevoerd (Onco­Move) en een ma­tig intensief, gestructureerd en fysiotherapeutisch begeleid bewegingsprogramma (OnTrack) op fysieke fitheid (car­diorespiratoire fitheid en spierkracht) en vermoeidheid tijdens chemotherapie?

(Klinische) relevantie

Wanneer 1 van de of beide bewegingsprogramma’s (kosten)effectief blijken te zijn, zal dit een belangrijke toevoeging zijn op de standaardzorgverlening aan kankerpatiënten die adjuvante chemotherapie ondergaan.

Translatie/ implementatie