Effectiviteit van gepersonaliseerde terugkoppeling en een online zelfmanagementinterventie Leven met lymfeklierkanker op patiëntgerapporteerde uitkomsten: de Lymphoma InterVEntion [LIVE] trial

<-- Home Kennishub

Introductie

Lymfeklierkanker en de behandeling ervan kunnen negatieve gevolgen hebben voor patiënten. Een kwart van de patiënten rapporteert angst- en somberheidsklachten (distress) tot lang na de diagnose. Betere hulpmiddelen voor het omgaan met kanker kunnen het risico op deze negatieve gevolgen verminderen. Doel van de terugkoppeling en de website Leven met lymfeklierkanker is om zelfmanagement en informatievoorziening te verbeteren bij mensen met lymfeklierkanker en distress te verminderen, zonder hulp van professionals. De terugkoppeling geeft patiënten inzicht in hun eigen functioneren. De online zelfhulp is een aanpassing op BREATH, een online zelfhulp voor patiënten met borstkanker, en is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en voorzien van informatie, opdrachten, testen en video’s.

Doel studie

Het primaire doel van deze gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) is onderzoeken of toegang tot een gepersonaliseerde terugkoppeling en het aanbieden van de website Leven met lymfeklierkanker effectief is in het bieden van ondersteuning bij omgaan met lymfeklierkanker, door het verbeteren van zelfmanagement en informatievoorziening en het verminderen van distress.

Vraagstelling/ hypotheses

De hypothese is dat patiënten met lymfeklierkanker door het gebruik van de terugkoppeling en de online zelfhulp Leven met lymfeklierkanker: een afname in distress ervaren, een toename in zelfmanagement ervaren, en een toename ervaren in tevredenheid met de informatievoorziening.

(Klinische) relevantie

Wanneer de gepersonaliseerde terugkoppeling en de website Leven met lymfeklierkanker effectief blijken te zijn, kunnen deze fungeren als laagdrempelige en breed toegankelijke interventies voor ondersteuning bij omgaan met lymfeklierkanker.

Translatie/ implementatie

Op basis van de resultaten van de RCT zullen aanbevelingen worden opgesteld voor landelijke implementatie van de gepersonaliseerde terugkoppeling en de website Leven met lymfeklierkanker. Wanneer zij effectief blijken, zullen de gepersonaliseerde terugkoppeling en de website Leven met lymfeklierkanker naar verwachting in 2018 landelijk beschikbaar komen.